Нова дума

Имам ли право на парично обезщетение, ако не ми стига стаж за паро?

zoom Имам ли право на парично обезщетение, ако не ми стига стаж за паро?

4 юли 2019

Отговорът на въпроса от заглавието е ДА, но при определени условия. За продължителността на тази помощ от значение е осигурителните месеци и семейните отговорности на лицето. Какви са изискванията на обществената служа по заетост SEPE, за получаването на тази субсидия?

Безработните, които не покриват необходимия осигурителен минимум за получаване на контрибутивно обезщетение (1 година стаж за 4 месеца паро), имат право на парична помощ, която на испански се нарича subsidio de desempleo por cotización insuficiente para prestación contributiva. За получаването й трябва да сте регистрирани като безработни. Регистрацията в Бюрото по труда трябва да е направена до 15 дни, след като е прекратен трудовият ви договор и сте останали без работа, и да продължава през цялото време, през което получавате паричното обезщетение. Задължително е също да сте подписали и да спазвате изискванията на ангажимент за активност (compromiso de actividad).

Както споменахме, изискването за контрибутивно обезщетение за безработица е минимум 1 година осигурителен стаж, който дава право на 4 месеца паро. Когато обаче стажът не достига, за получаване на тази парична помощ са необходими минимум 3 месеца платени осигуровки по общия режим, ако лицето има семейни отговорности, или минимум 6 месеца, ако няма. (Ако обаче котизациите са над 360 дни, лицето има право на паро.)

Размерът на доходите ви – от каквото и да е естество, – не трябва да надвишава 75% от минималната работна заплата (за 2019 г. тя е 900 евро, а 75% от нея са 675 евро).

Добре е да имате предвид:

Изискванията за получаване на тази субсидия трябва да са изпълнени към момента на възникване на правото, да са валидни в деня на подаване на молбата за отпускането й или продължаването й, както и през цялото време на получаване на паричната помощ.

Ако не отговаряте на условията за липса на доходи или за семейни отговорности, може да поискате субсидията в рамките на 1 година от датата, от която сте безработни, ако докажете, че има промяна в положението ви и вече отговаряте на условията. Парите ще бъдат отпуснати от деня след подаване на молбата. 

За дата, от която сте безработни, се счита тази дата, на която е възникнала ситуацията на безработица, според установените от закона норми, или датата на приключване на 6-месечно право на субсидия, или датата, от която помощта е възобновена, след законоустановено прекъсване.

 

Пълният текст е публикуван в брой 630 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: