Нова дума

Субсидии за безработни над 45 години

zoom Субсидии за безработни над 45 години

23 май 2019

Една от най-масовите групи безработни е на хората над 45 години. Специално за тях испанската държава отпуска неконтрибутивни помощи, наречени Subsidio dirigido a personas trabajadoras que han agotado la prestación contributiva, tienen 45 años o más y no tienen responsabilidades familiares a su carg. – помощ, насочена към лица, които са изчерпали обезщетението си за безработица, навършили са 45 години и нямат семейни задължения. Изискванията са следните:

- Лицето да е безработно;

- Да е вписано в бюрото по труда като търсещо работа в продължение на 1 месец след изчерпването на парото и да не е отхвърляло подходяща оферта за работа или участие в квалификационни курсове. Регистрацията като безработно лице трябва да се поддържа по време на целия период на получаване на субсидията;

- Да подпише и спазва изискванията на ангажимент за активност (Compromiso de Actividad);

- Да е получавало контрибутивно обезщетение за безработица (паро) и да го е изчерпало;

- Да е навършило 45 години към датата на изчерпване на горното обезщетение;

- Всичките му месечни доходи да не надхвърлят 75 % от минималната работна заплата (Salario Mínimo Interprofesional, която за 2019 г. е в размер на 900,00 евро, а 75% от нея е 675 евро). Доходите се изчисляват нето или бруто, според източника им. Ако са от бизнес, свободна професия, артистична дейност, животновъдството или селско стопанство, се изчисляват като разлика между приходите и разходите, необходими за осъществяване на дейността. Капиталовите печалби се изчисляват като разлика между печалбите и загубите.

Изискванията за получаване на помощта трябва да са изпълнени към момента на подаване на документите, като не трябва да се променят през целия период на получаване на субсидията.

Ако не отговаряте на условието за липса на доходи, може да получите субсидията, ако в рамките на 1 година след като останете без помощ, докажете, че положението се е променило.

Като дата, от която имате право на субсидията, се счита краят на месеца след изчерпване на контрибутивната помощ за безработица или краят на периода, определен ви в случай на първоначален отказ.

Ако кандидатстващото за тази помощ лице има право на неконтрибутивната помощ за безработни над 52 години, ще получава нея.

Продължителността на получаване на помощта е 6 месеца. Ако става дума за лица – trabajadoras fijas discontinuas, продължителността ще е еквивалентна на месеците, за които има платени осигуровки срещу безработица в годината, предхождаща подаването на заявлението.

 

Пълният текст е публикуван в брой 627 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: