Нова дума

За по-сигурно: 1 година без пътуване в чужбина, ако искате помощта RAI

zoom За по-сигурно: 1 година без пътуване в чужбина, ако искате помощта RAI

9 май 2019

Ако сте безработно лице от дълго време, инвалид, завърнал се испански емигрант или жертва на насилие, регистрирани сте на трудовата борса, но нямате право на контрибутивна помощ или друг вид субсидия, може да проверите дали отговаряте на условията за получаването на renta activa de inserción (RAI). Едно от най-важните изисквания за голяма част от кандидатите е да не са напускали Испания в 12-те месеца, предхождащи подаването на молбата, освен по уважителни причини. Вижте по-долу още условия.

За да представите молбата за отпускане на помощта в Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), трябва да поискате час. Ако спадате към категорията на продължително безработните или към лицата с увреждания, заедно с нея трябва да представите и документи за активно търсене на работа (búsqueda activa de empleo (BAE).

Общи изисквания към всеки кандидат:

  • Да е регистриран като безработен, да поддържа регистрацията си през целия период на получаване на RAI и да подпише и спазва изискванията на ангажимент за активност (compromiso de actividad).
  • Да не е навършил 65 години.
  • Всичките му лични месечни доходи да не надхвърлят 75% от минималната работна заплата – Salario Mínimo Interprofesional, без да се смятат пропорционалните части на двете допълнителни плащания за година. За 2019 г. размерът на минималната заплата в Испания е 900 евро, а 75% от нея са 537,84 евро. (Има специални изисквания за опредени категории професионалисти.)
  • Общият доход на домакинството, разделен на броя на членовете му (включително и кандидатстващото лице), не трябва да надхвърля 537,84 евро на човек месечно. В домакинството влизат съпругът/съпругата на лицето, децата му до 26-годишна възраст или по-големи, ако са инвалиди.
  • През 365-те дни, предхождащи подаването на молбата, да не е получавал същата помощ – RAI (това изискване не важи обаче за инвалидите и за жертвите на насилие).
  • Да не е получавал вече три пъти помощ RAI.

Допълнителни изисквания към кандидата, ако е трайно безработен:

Ако лицето спада към тази категория бенефициенти, трябва – както споменахме по-горе, – да докаже предварително, че е извършило поне три дейности за акривно търсене на работа, и да отговаря на следните условия, за да има право на RAI:

  • Да е навършил 45 или повече години.
  • Да е изчерпил контрибутивно обезщетение или  субсидия за безработица (освен ако не е прекратена поради административна      санкция).
  • Да няма право на обезщетения или помощи за безработица, нито на т. нар. Renta Agraria.

 

Пълният текст е публикуван в брой 626 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: