Нова дума

Още начини за легално пътуване в чужбина на бенефициенти на помощи или паро

25 април 2019

Ако получавате контрибутивно обезщетение, субсидия за безработица или помощта Renta activa de inserción (RAI) и решите да пътувате или да се преместите в чужбина, условията това да се случи са различни, в зависимост от мотива на пътуването ви и периода, за който го планирате.

Преместване в чужбина поради планирана трудова дейност за по-малко от 1 година (до 6 месеца в случай на RAI)

Ако получавате контрибутивна помощ или субсидия за безработни, в случай на преместване в чужбина с цел търсене или извършване на работа, или като част от екип за международно сътрудничество или професионално усъвършенстване, е задължително да уведомите бюрото по труда (Servicio Público de Empleo Estatal) преди пътуването, за да получите разрешение за това. В случай че пребиваването ви в чужбина е за по-малко от 12 последователни месеца, паричната помощ се прекъсва и след това отново може да се иска получаването й. Ако обаче сте извън Испания за повече от 1 година, обезщетението или субсидията се преустановяват, което означава, че губите периодите, които ви остават да ги получавате.

При бенефициентите на помощта RAI срокът е 6 месеца – при по-малко от половин година получаването й се прекъсва, а при повече се преустановява.

Ако не уведомите Servicio Público de Empleo Estatal за преместването си в чужбина, това се счита за нарушение, което е повод да започне процедура срещу вас, като санкцията е прекратяване на правото на получаване на обезщетението за безработица или помощта.

Ако заради излизането си от Испания сте прекъснали получаването на субсидията, парото или RAI, която ви е била отпусната, може да поискате възобновяването й, когато се завърнете и не упражнявате трудова дейност.

Ще започнете да получавате отново паричната помощ от деня след вашето завръщане в Испания, ако сте подали молба за повторното й отпускане или включването ви в програмата RAI в рамките на 15 работни дни след тази дата и удостоверите с документи мотива на пътуването си.

Преместване в чужбина поради планирана трудова дейност за повече от 1 година (над 6 месеца в случай на RAI)

Ако получавате контрибутивна помощ или субсидия за безработни, в случай на преместване в чужбина, за да работите, да учите ...

 

Пълният текст е публикуван в брой 625 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: