Нова дума

Субсидии за безработните над 55 г.

zoom Субсидии за безработните над 55 г.

6 април 2017

Ако сте на възраст над 55 г. и сте приключили 2-годишното обезщетение за безработица или някоя от последващите го помощи, може да имате право на субсидия за тази категория хора, ако отговаряте на определени условия. Ето и повече информация по темата.

Неконтрибутивната помощ за безработни над 55 г. е обвързана с допълнителни ангажименти, които бенефициентите са задължени да спазват – като например обучение и приемане на предложения за работа с цел улесняване на повторното им интегриране на пазара на труда. Субсидията се отпуска от службите по заетост в автономните области – Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Под внимание се вземат не само доходите на имащия право на помощта, но и на семейството му.

Какви са изискванията за получаването на помощта за безработни над 55 г.?

  • Лицето да е безработно.
  • Лицето да е навършило 55 (или повече) години към датата на изчерпване на контрибутивното обезщетение (prestación por desempleo) или на субсидията за безработица; или към момента, в който изпълнява всички изисквания за получаване на някоя от следните субсидии: за приключване на контрибутивната помощ, за завърнали се испански емигранти, за инвалиди, за освободени от затвора или за недостатъчни осигурителни вноски за получаване на паро; или пък да навърши 55 г. докато получава някоя от тях.
  • Да е регистрирано като търсещо работа в бюрото в продължение на един месец след приключване на изплащането на паро (prestación por desempleo).
  • Да се е осигурявало срещу безработица най-малко 6 години по време на целия си трудов стаж.
  • Да отговаря на всички условия за получаване на пенсия от системата на Seguridad Social, с изключение на навършената възраст.

 

Пълният текст, както и информация как българският стаж може да помогне, ще намерите в брой 577 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари:

  1. 5 години гр.стаж в Испания и 19 години гр.стаж в БГ дават ли ми право на помощи за 55 години,на56 години съм,благодаря

  2. 56 години,19 години гр.стаж в БГ и 5 години.тр.стаж в Испания имам ли право на помощи за 55 години