Нова дума

Въпроси и отговори за помощите за безработица

zoom Въпроси и отговори за помощите за безработица

22 септември 2016

Забравих да се подпиша в Бюрото по труда, а получавам обезщетение. Какви са последствията?

Подновяването на регистрацията като безработен е задължение на бенефициентите на паричните обезщетения. Ако забравите да отидете в Бюрото по труда на указаната дата или да се подпишете по интернет, това се счита като мотив компетентната институция да предприеме процедура по санкционирането ви. Тъй като нарушението се води леко и ако ви е за първи път, наказанието е лишаване от паричната помощ за един месец. Ако обаче забравите втори път да се подпишете, обезщетението за безработица се спира за три месеца. Санкция от шест месеца без паро ви грози, ако забравите да подновите регистрацията си за трети път. А ако направите това за четвърти път, губите правото си на субсидията.

Всъщност, нарушенията може да са от друг тип, като се сумират и наказанията са посочените по-горе.

Ако обаче сте бенефициент по програмата Renta Activa de Inserción и забравите да подновите регистрацията си като безработен, още с първото нарушение спира получаването на паричната помощ.

Как мога да подновя получаването на спряна субсидия за безработица?

В случай че обезщетението ви за безработица или субсидията е била спряна поради леко или тежко нарушение от ваша страна, подновяването става по служебен път от обществената Служба по заетост в момента, в който изтече периодът на санкцията, ако обаче не е изтекло правото ви на получаване и ако сте регистрирани като търсещи работа.

Ако паричната помощ е прекъсната заради заминаване в чужбина или поради преместване, може да бъде подновена след подаване на нова молба и представяне на съответните доказателства (билети за отиване и връщане, нова адресна регистрация и пр.). Правото на подновяване започва от момента, в който приключи действието на мотива за прекъсването й. Срокът за подаване на документите е 15-дневен, като трябва да подпишете отново т.нар. ангажимент за активност.

Има възможност да представите документите и извън указания срок, но тогава това влияе на срока за получаване на паричната помощ.

Молбата може да бъде подадена по интернет или в офиса на Бюрото по труда след предварително записан час.

Какво се случва с осигурителните ми вноски, докато получавам обезщетение за безработица?

 

Пълният текст е публикуван в брой 563 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: