Нова дума

Ако имате по-малко от 1 година стаж, имате право на парична помощ

14 април 2016

Ако сте работили по-малко от 1 година (минималния осигурителен стаж, необходим за получаване на 4 месеца контрибутивно обезщетение за безработица – паро), може да имате право на парична помощ, но трябва да имате предвид, че продължителността й зависи от месеците, в които сте осигурявани и от това дали имате или нямате семейни отговорности.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Продължителността на получаване на тази субсидия зависи от броя на месеците, за които имате платени осигуровки, и от семейните ви ангажименти.

Ако безработното лице се грижи за членовете на семейството си, продължителността на получаване на помощта ще е:

- 3, 4 или 5 месеца, ако има съответно 3, 4 или 5 месеца осигурителен стаж.

- 21 месеца, ако се е осигурявал 6 или повече месеца (в този случай помощта се отпуска първоначално за 6 месеца и се подновява след това за същия период от време, докато станат общо 21 месеца).

Ако безработното лице няма семейни отговорности:

- 6 месеца, ако има осигуровки за 6 или повече месеци.

В случай на лица – trabajadoras fijas discontinuas, помощта ще е еквивалентна на месеците, през които имат осигуровки за безработица, в годината, предхождаща тази, в която подавате молбата.

Осигуровките, които ще бъдат взети под внимание за получаване на тази безвъзмездна помощ, няма да бъдат сумирани на по-късен етап от време, ако отново имате статут на безработни – т.е. те няма да се сумират към необходимия ви стаж за получаване на паро.

РАЗМЕР

Размерът на тази помощ е 80% от IPREM (за 2016 г. този индекс е 532,51 евро), което означава 426 евро месечно.

Ако обаче лицето е работило на непълен работен ден, размерът е пропорционален на работените часове според последния трудов договор на безработния.

Докато получавате субсидията, ще имате вноски в Seguridad Social, които са за здравно осигуряване и евентуално – за семейна защита. На лицата, които са на възраст над 55 г. (включително trabajadoras fijas discontinuas), ще им бъдат правени удръжки за осигуровки за пенсиониране.

 

Пълният текст е публикуван в брой 553 на "Нова дума".

 

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: