Нова дума

Plan PREPARA – до август 2016 г.

Plan PREPARA – до август 2016 г.

18 февруари 2016

Последната помощ, на която имат право дълговременните безработни, след като изчерпат обезщетението и субсидиите си, е Plan PREPARA. С решение на правителството от 9 февруари програмата за професионална преквалификация е удължена до август 2016 г., тъй като безработицата в страната е над 20%.

Много безработни, които нямат семейни отговорности, или не отговарят на условията за получаване на друг тип помощи, като тези за групите на над 55-годишните или над 45-годишните, си мислят, че като свършат парото, нямат право на никаква субсидия. Това обаче не е така. Могат да подадат документи за Plan PREPARA и да получават финансова подкрепа от държавата още 6 месеца.

Програмата дава възможности за прилагането на активни политики за заетост към хората, изчерпали своите обезщетения за безработица, чрез предоставянето на финансова помощ за реализирането им. Целта на тази месечна субсидия е да насърчи търсенето на работа и участието на безработните в курсове за професионална преквалификация.

Ето подробностите за Plan PREPARA:

В момента програмата е насочена към хората, които нямат трудова заетост, изчерпали са контрибутивната помощ (парото) или някаква субсидия, и нямат право на друга, имат семейни отговорности или пък нямат семейни ангажименти, но са регистрирани в бюрата по труда от дълго време.

- Ако титулярът на помощта Plan PREPARA издържа трима или повече членове на семейството си, сумата, която ще получава, е 85% от Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM, който за 2016 г. е 532,51 евро на месец, а 85 на сто от него е 452,63 евро).

Останалите получават 75% от IPREM (399,38 евро месечно).

- Продължително безработни (parados de larga duración) са тези, които са регистрирани в бюрото по труда поне от 12 месеца през последната година и половина, или пък имат семейни отговорности и отговарят на останалите изисквания за получаването на помощта.

 

Пълният текст е публикуван в брой 549 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: