Нова дума

Помощи за крайно нуждаещи се във Валенсия и в Кастилия и Леон

19 септември 2013

В миналия брой на „Нова дума” започнахме темата за помощите за крайно нуждаещи се, които дълго време не могат да си намерят работа или са в ситуация на социално изключване. Те се отпускат от правителствата на автономните области, а размерът, продължителността и условията за бенефициентите се определят от Съветите по социални проблеми към тях. В Мадрид и Каталуния тази помощ се нарича Renta Mínima de Inserción (информация за има в брой 487). Сега предлагаме изискванията за получаването й и в други две области в Испания, както и адреси и телефони за повече информация в останалите.

Renta Garantizada de Ciudadanía

Така се нарича помощта във Валенсия и в Кастилия и Леон.

Кой и как може да стане бенефициент на тази субсидия?

Във ВАЛЕНСИЯ:

Renta Garantizada de Ciudadanía е парична помощ, администрирана от Социалната служба във Валенсия. Тя е свързана с ангажимента на получаващите я активно да си търсят работа или да участват в курсове за преквалификация.

Целта на тази помощ е да предостави финансова подкрепа, която ще насърчи социалната и професионалната интеграция на хората без достатъчно средства за нормално съществуване.

Renta Garantizada de Ciudadanía може да бъде получавана от всеки, който отговаря на следните условия:

 1. Да има испанска националност или да е гражданин на страна-членка на Европейския съюз. (Останалите чужденци имат право на друга помощ, наречена Renta Garantizada en Igualdad.)
 2. Да има адресна регистрация в някое от кметствата на Comunitat Valenciana от най-малко 24 месеца без прекъсване, предшестващи датата на подаване на молбата за помощта.
 3. Да е на възраст между 25 и 65 години.
 4. Да живее в самостоятелно жилище.
 5. Да не разполага с финансови средства, за да поддържа нормално съществуване. В подобна ситуация могат да бъдат и семейства, които не получават доходи, надвишаващи размера на помощта, умножена по броя на членовете на домакинствата, изчислени в съответствие с правилата на член 20 от Закона за регулиране на Renta Garantizada de Ciudadanía.
 6. Да докаже, че е подавал молби преди това пред съответните органи за други помощи и субсидии, на които има право.
 7. Да не е отказвал предложение за работа.
 8. Да се включи в плана за интегриране на пазара на труда и да сътрудничи на властите за реализацията му.
 9. Да подаде молба за участие и да спазва нормите на програмите на SERVEF или на Министерството на труда за интегриране на пазара на труда или за преквалификация.
 10. Да не е напускал доброволно, без конкретна причина, своята работа – независимо дали е за своя или за чужда сметка – през 12-те месеца, предхождащи подаването на молбата за отпускане на Renta Garantizada de Ciudadanía.

 

Пълният текст е публикуван в брой 488 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари:


 1. Vili 19/04/2015

  Здравейте.от 1г. и 4м. съм в Испания,не съм получила един цент помощи ,но и не съм работила с договор....имам син учащ на 11 г. и живеем под наем но договора е на името трето лице с баща му на семейни начала. Имам регистрация в аиутаментото но не живеем самостоятелно.Регистрирана съм в СЕРВЕФ от юни мин. година т.е. 8,9 месеца и не съм отказала работа,но не са ми и предлагали.Доколкото разбирам,защото не съм работила на договор нямам право на помощи -поне така каза социалната работничка....а този вид помощ мога ли да получавам или нещо за детето ...Благодаря!