Нова дума

Важна информация за получаващите пенсия от България

zoom Важна информация за получаващите пенсия от България

21 февруари 2020

Във връзка с постъпили напоследък в Службата по трудови и социални въпроси (СТСВ) към Посолството на България в Мадрид запитвания от български граждани за констатирано забавяне в изплащането на българските пенсии, ръководителят на СТСВ Мадрид уведомява:

Предвид разпоредбата на чл. 81 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) лицата, които получават пенсиите си в чужбина, следва да представят декларация (т.нар. декларация за живот) за продължаване получаването на пенсия от Република България за всеки от периодите на плащане, но на период не по-кратък от 3 месеца. 

При направен избор за ежемесечно изплащане на пенсията, посочената декларация също се представя на всеки три месеца. Пенсията се изплаща за месеца, през който е заверена декларацията и следващите два месеца без представяне на нова такава.

Предвид разпоредбата на чл. 72 от НПОС, редовното изплащане на пенсиите се извършва в периода от 7-мо до 9-то число на месеца, за който се отнасят, с изключение на месеците, през които лицата представят декларацията за продължаване получаването на пенсия от Република България. В тези месеци преводите се извършват в срок от 10 работни дни от получаване на декларацията.

В случай че пенсионерът не изпрати декларация, попълнена и заверена от осигурителна институция, нотариус, консулска служба или друго длъжностно лице, определено от законодателството на съответната държава, изплащането на пенсията се спира. Възобновяване на пенсията се извършва след получаване на декларацията, от датата на спирането.

 

Служба по трудови и социални въпроси към Посолството на България в Мадрид

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: