Нова дума

Неконтрибутивни пенсии при липса на стаж и при инвалидност

zoom Неконтрибутивни пенсии при липса на стаж и при инвалидност

6 юни 2019

Неконтрибутивните пенсии (pensiones no contributivas) са вид помощ за тези граждани, които се намират в ситуация на нужда, не разполагат с достатъчно средства за живот, както и за онези, които не са осигурявани никога или не разполагат с достатъчно трудов стаж, за да получат контрибутивна пенсия (свързана с трудова дейност). Целта е да се гарантира получаването на един минимален доход.

Този тип пенсии могат да бъдат получени в случай на инвалидност или при пенсиониране. Администрирането на pensiones no contributivas е отговорност на компетентните органи във всяка автономна област, както и на местните офиси на Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) в градовете Сеута и Мелия.

В тази статия ви представяме общите условия за получаването на тази пенсия, но имайте предвид, че Съветите по социална политика към всяка автономна област може да изискват допълнителни документи и пр.

НЕКОНТРИБУТИВНА ПЕНСИЯ ПРИ ЛИПСА НА СТАЖ

Държавата, чрез Националния институт за социално осигуряване, гарантира на лица, които са извършвали професионална дейност със съответните осигуровки, или отговарят на определени условия, дори и да нямат платени вноски през годините, адекватната защита срещу непредвидени обстоятелства и в ситуациите, предвидени в Общия закон за сигурността социални.

Неконтрибутивната пенсия подсигурява на всички граждани над 65 години, които са в тежко икономическо положение, получаването на минимална сума, както и на безплатно медицинско обслужване, предоставяне на безплатни лекарствени средства и достъп до допълнителни социални услуги, въпреки че не са се осигурявали или нямат достатъчно трудов стаж, за да получат контрибутивна пенсия.

Бенефициенти на неконтрибутивната пенсия могат да бъдат испански граждани или граждани на други страни, които пребивават легално в Испания и отговарят на следните изисквания:

Липса на достатъчно финансови средства:

Кандидатите не трябва да разполагат с достатъчно средства за преживяване. Счита се, че лицето не притежава доходи, когато изчисленият му годишен доход е по-нисък от минимално определения (за 2019 г. той е 5488 евро). 

 

Пълният текст е публикуван в брой 628 на "Нова дума".

 

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: