Нова дума

Пенсиониране в Испания – как, кога и колко

zoom Пенсиониране в Испания – как, кога и колко

7 март 2019

468,32 евро пенсия за 15,7 години работа като шофьор в Испания. Това ще получи през 2021 г., когато навършва 66 години нашият читател Цветан Ангелов, според симулацията на пенсионирането му, направена в сайта Tu Seguridad Social. (Тя не взима под внимание стажът в България. Ако искате да се добави и той, трябва да посетите лично някой от офисите на Социалното осигуряване в Испания.) Регулиращата основа е изчислена на база на 25 години стаж (колкото ще са необходими през 2021 г. за изчисляване на размера на пенсията). При заплати в по-голямата част от времето между 1090 и 1600 евро тази основа за Цветан е 902,53 евро. Процентът за котизираните в Испания години, който е изчислен в неговия случай, е 51,89 на сто. Той зависи от периода на котизиране през целия трудов живот. Скалата започва от 50% за 15 години трудов стаж в Испания и се увеличава с всеки изминал месец, за да достигне 100% при 36 години с платени осигуровки.

Размерът на пенсията му е изчислен като регулиращата основа е умножена по общия процент и полученият резултат е разделен на 100.

Друга симулация за същия работник със същата година на пенсиониране, но с последните 2 години на максимални осигуровки върху заплата над 3000 евро, показва, че пенсията му би била 581,49 евро.

Този бърз пример е един от стотиците за реалността при пенсионирането на българи в Испания. Кой точно е или ще бъде вашият случай, може да се информирате по-надолу в текста.

И тъй като въпросите към нас и към нашите сътрудници – експерти и юристи, са всекидневни, ще припомним за пореден път, че минимална испанска пенсия (642-677 евро в момента) срещу 15 години трудов стаж тук е история от 6 години.

Макар всеки случай да е строго индивидуален, законовите промени, влезли в сила в началото на 2013 г., указват точния начин на формиране на пенсията, който няма как да бъде променен.

Нашите наблюдения показват, че при българите объркването идва от факта, че минималният стаж, необходим за придобиването на право на пенсиониране в Испания е 15 години (5475 дни) (2 години от които да са преди да поискате да се пенсионирате), но размерът на пенсията се изчислява не върху тези 15 години, както беше преди, а на база осигурителните вноски през последните 22 години за пенсиониращите се през 2019 г., 23 години за пенсиониращите се през 2020 г. и т.н.

 

Пълният текст е публикуван в брой 622 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: