Нова дума

Как се изчислява пенсията в Испания, какви промени ще настъпят, какво е бъдещето на системата

zoom Как се изчислява пенсията в Испания, какви промени ще настъпят, какво е бъдещето на системата

7 юни 2018

Социално осигуряване е на червено от 2011 година. На следващата година, първото правителство на Мариано Рахой започва да използва резервния пенсионен фонд, който беше натрупал 67 милиарда милиона евро, за покриване на дефицита. Оттогава пенсионната система се нуждае от „бъркане в касичката“, за да изплаща коледните и летните допълнителни пенсии на 8 милиона пенсионери.

Така се стигна до 2017 година, в която пенсионерите загубиха 1,75 точки от покупателната си способност, а вече бившият кабинет, след като почти изчерпа резервния фонд, тегли два отделни заема – общо над 25 милиарда евро, за да изплати пенсиите. Социалното осигуряване приключи 2017 г. с дефицит от над 18 милиарда евро.

Сериозното финансово положение е известно на правителството, на политическата класа и на общественото мнение, което започна да роптае. Но обсъждането в парламента на планираната реформа не стига доникъде. Бившият министър на заетостта и социалното осигуряване Фатима Баньес наскоро направи предложение: на онези, на които в края на професионалния им път са с намалени вноски в Социалното осигуряване (съответно ще имат по-малки пенсии), да се изчислява пенсията върху целия трудов стаж, а не само през последните 21 години, както е по закон (25 години от 2022 година).

Какъв е смисълът на това предложение? Как се изчислява сега пенсията и какви промени могат да се очакват?

Публичната пенсионна система в Испания е контрибутивна. Това означава, че пенсията за прослужено време ще бъде по-висока или по-ниска в зависимост от това, което работникът е допринесъл с вноски за системата за Социално осигуряване през определени години. Минималният осигурителен стаж, изискван от закона за достъп до пенсия за осигурителен стаж и възраст, е 15 години. От там нагоре, колкото повече години правите вноски, толкова по-голяма ще е пенсията.

С този минимум от 15 години пенсионерът ще получи 50% от своята регулаторна база. Базата е сборна сума, която се изчислява чрез събирането на сумите, включени в заплатите на всеки трудещ се, върху които са правени вноски; тя е равна приблизително на брутната заплата през 21 години преди пенсионирането (от идната година ще бъдат последните 22 години, за да станат 25 години през 2022 година). През 2018 г. минималната регулаторна база е 858,60 евро, а максималната – 3751 евро.

Формулата за изчисляване на регулаторната база през 2018 г. е: събиране на вноските на трудещия се за една година, умножаване по 252 месеца (21 години) и делене на 294 месеца (21 години плюс две допълнителни месечни пенсии на година, тъй като се изплащат 14 пенсии). Получената сума е регулаторната база.

Както беше обяснено по-горе, ако трудещият се има минимално изискваните от закона 15 години с вноски в Социалното осигуряване, пенсията му ще бъде половината от регулаторната база.

Пълният текст е публикуван в брой 605 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: