Нова дума

Принудителното предсрочно пенсиониране за безработни не засяга българите

16 ноември 2017

През 2013 г. правителството въведе принудително предсрочно пенсиониране за 61-годишни дълговременни безработни. Месеци преди навършването на тази възраст бяха изпратени информационни писма до всеки човек от тази категория, като отделните случаи се разглеждаха винаги много щателно, отчитайки критериите за прилагането му.

Тази мярка едва ли засяга българите в Испания - поради изискванията за принудително предсрочно пенсиониране. (Юристи и синдикалисти поначало я считат за „полемична“, тъй като условията, които се поставят за прилагането й, са много тежки. Отгоре на всичко човекът губи всяка година между 6,5% и 7,5% от сумата на пенсията.)

Основното изискване е: да са правени вноски в испанското държавно Социално осигуряване в продължение най-малко на 33 години.

Статистиката показва, че българи в трудова възраст идват в Испания след началото на 1990 година, а масово – в края на XX век и началото на XXI век. Пристигналите през 1990 година, например, дори да са започнали легално да работят, с трудов договор и вноски в Социалното осигуряване, физически не могат да изпълнят този критерий.

Друго изискване е работникът/служителят да е навършил 61 и повече години и да е регистриран като безработен.

 

Пълният текст е публикуванв брой 592 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: