Нова дума

Пенсиониране в Испания през 2017 г.

zoom Пенсиониране в Испания през 2017 г.

23 февруари 2017

През 2017 г. пенсиониране по общите условия в Испания става при навършени 65 години и минимум 36 години и 3 месеца трудов стаж. Ако обаче стажът е по-малко от 36 години и 3 месеца, възрастта за придобиване право на пенсия се увеличава на 65 години и 5 месеца. Както сме писали, тенденцията е плавно нарастване на изискванията по двата критерия, като през 2027 г. на 65 години ще могат да се пенсионират работниците с поне 38 години и 6 месеца трудов стаж, а тези, които имат по-малко, ще имат достъп до пенсия на 67 години. Ето пълните подробности:

БЕНЕФИЦИЕНТИ

В Испания бенефициенти на пенсията, наречена Jubilación ordinaria, могат да бъдат работещи по общия режим – Régimen General, които се осигуряват в Социалното осигуряване и работят или са в situaciones asimiladas a la de alta, навършили са определената възраст и имат поне минимален осигурителен период, определени от закона.

За situaciones asimiladas a la de alta се смятат следните:

- Когато лицето е безработно и получава субсидия или е на паро не по своя воля, след като е изчерпало контрибутивната или допълнителната помощ, ако продължава регистрацията си в Бюрото по труда.

- Когато лицето е в законова годишна отпуска,от която не се е възползвало преди да навърши пенсионна възраст и да приключи трудовия си договор.

- Принудително отстраняване от работа.

- Периодът от време, в който работникът е в отпуск, за да гледа дете, осиновено  малолетно или друг роднина.

- Когато работникът е командирован от фирмата си извън Испания.

- Подписването на специално споразумение (convenio).

- При сезонна работа – периодът, в който не работите.

- Периодите, в които си подготвяте документите за получаване на помощ, еквивалентна на предсрочно пенсиониране, или на помощ, предшестваща нормално пенсиониране.

- Временна нетрудоспособност, продължаваща и след прекратяване на договора.

- Продължителна нетрудоспособност.

- В някои случаи на затворници.

- Майчинство или бащинство, започнало преди прекратяване на трудовия договор, или по време на получаването на помощ за безработица.

- Когато се касае за артисти и тореадори – за situaciones asimiladas a la de alta се смятат дните през календарната година, за които имат осигуровки, според нормативите, регулиращи тези професии.

- В случай на работници, засегнати от токсичния синдром.

- Периодът на прекъсване на работа по решение на работничката, като следствие от това, че е жертва на домашно насилие.

 

Пълният текст е публикуван в брой 574 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: