Нова дума

Възможности за закупуване на осигурителен стаж у нас

Възможности за закупуване на осигурителен стаж у нас

30 април 2015

Националният осигурителен институт информира, че с Кодекса за социално осигуряване (КСО) в България са предвидени следните възможности за така нареченото “закупуване” на осигурителен стаж:

- за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование;

- за  времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен "доктор";

- до 5 години, недостигащ стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред.

Тези възможности са регламентирани с чл. 9а от КСО, а по-детайлно са разгледани в чл. 45 и 45а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Общото между тях е, че:

- времето, за което са внесени осигурителни вноски, се зачита за осигурителен стаж от трета категория;

- “закупеният” стаж може да се ползва само при пенсиониране;

- осигурителните вноски се изчисляват с процента, определен за фонд “Пенсии” за родените преди 01.01.1960 г. върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските;

- лицата внасят сумата на осигурителните вноски за своя сметка по банков път;

- “закупеният” стаж се зачита с удостоверение, което се издава от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

За осигурителен стаж на завършилите висше или полувисше образование се зачита времето, за което са внесени вноските, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност. Без значение е формата на обучение - редовна, задочна, вечерна или др. Важното е това време да не се зачита за стаж на друго основание – например лицето да е работило, да се зачита стаж като “неработеща” майка/осиновителка и др. Удостоверението се издава въз основа на документ за внесените осигурителни вноски, диплома за завършено висше или полувисше образование и документ, удостоверяващ срока на обучението.

 

Пълният текст е публикуван в брой 529 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари:


 1. romari 09/11/2015

  Здравейте! Бях поставила въпрос дали Сег.Социал ще признае закупения в БГ стаж. Не че бързам с отговора, имам още доста години до пенсия и до тогава нещата вероятно ще се променят...Но защо е изтрито питането ми?


 2. НОВА ДУМА 12/11/2015

  Питането Ви не е изтрито, а просто е под друга статия, не под тази. Все още не сме получили отговор от трудовото аташе, както бяхме посочили в коментара си. Опитахме да ви напишем имейл, но този, който сте посочили във формата за коментари, не е точен и писмото ни беше върнато.


 3. romari 21/11/2015

  Дължа Ви извинение и благодарност за уточнението!


 4. НОВА ДУМА 22/11/2015

  Уважаема romari, пратете ни имейл, за да Ви пратим отговора на въпроса за закупуването на стаж, както и на другото питане за сертификата за гражданин на ЕС. Поздрави!