Нова дума

Новости за пенсионирането през 2020 година

Новости за пенсионирането през 2020 година

19 декември 2019

Министерството на труда, миграциите и социалното осигуряване информира за промени в условията за пенсиониране, които влизат в сила от 1 януари 2020 година. За хората, правили вноски в Социалното осигуряване в продължение на 36 години и 9 месеца (или повече), досега възрастта за пенсиониране беше 65 години. През идната година, за да се пенсионира на...

[ Още ]

Видове пенсиониране на autónomos

Видове пенсиониране на autónomos

5 декември 2019

През 2013 г. беше приет кралски декрет 5/2013, който позволи на навършилите определената възраст самонаети да съчетават пенсионирането с продължаване на трудовата дейност. От онзи момент стана възможно да се събират 50% от полагаемата пенсия и изработените доходи. Това е т.нар. „активно пенсиониране“.

[ Още ]

Пенсии от две и повече страни

5 декември 2019

Пенсионирането и получаването на пенсия е конституционно право. Как стои въпросът с онези испанци и работещи в Испания чужденци, които са имали трудова дейност в други страни? В момента законната възраст за пенсиониране е във фаза на постепенно увеличаване от 65 на 67 години (през 2027 г.). Хората, които не отговарят на минималните изисквания за получаване на пенсия – които нямат ресурси, инвалидите или тези над 65 години, чиито вноски в Социалното...

[ Още ]

Изпращат информация за стаж и вноски

21 ноември 2019

Социалното осигуряване възобнови изпращането на информация за периода, през който са правени вноски. Кампанията започна в понеделник, 18 ноември. В съобщението на институцията се казва, че хората на 60 и повече години ще получат и подробна информация за базата на вноските през последните 21 години, „тъй като размерът на бъдещата им пенсия е свързан с нея“.

[ Още ]

Кога ще се пенсионирам в Испания?

Кога ще се пенсионирам в Испания?

18 юли 2019

Много от стотиците хиляди българи в Испания си задават този въпрос – кога ще се пенсионирам? Важен за тях е и още един – при какви условия мога да получа 100% испанска пенсия? Както многократно сме споменавали, минимална испанска пенсия (642-677 евро в момента) срещу 15 години трудов стаж тук е история от 6 години насам. Макар всеки случай да е строго индивидуален, законовите промени, влезли в сила в началото на 2013 г., указват точния начин на формиране на пенсията, който няма как да бъде променен. Масово обаче лицата, на които предстои пенсиониране, се бъркат от факта, че минималният стаж, необходим за придобиването на право на пенсиониране в Испания е 15 години (5475 дни)...

[ Още ]