Нова дума

Как ще се променят пенсиите в Испания след 2019 г.?

zoom Как ще се променят пенсиите в Испания след 2019 г.?

1 декември 2018

Отговор на този въпрос даде адв. София Николаева по време на среща-дискусия с български граждани във Фуенлабрада, организирана от Асоциация за европейска интеграция „Дунав“. Тя съобщи една новина, която обаче изобщо не е добра за бъдещите пенсионери: „Пенсиите след 2019 г. (прието с пенсионна реформа от 2013 г.) ще бъдат намалени с т.нар. Factor de sostenibilidad. Защо? Защото населението е все по-дълголетно. Factor de sostenibilidad е величина, която ще бъде включена в първоначалното изчисление на пенсията и може да е в размер на 0,72%, макар този процент все още да не е потвърден“. Това означава, че върху размера на пенсиите на новите пенсионери ще бъде приложен този фактор и те ще бъдат намалени със съответния процент.

Пред събралото се множество членът на Мадридската адвокатска колегия припомни основните положения за видовете пенсии (за трудова дейност (Pensiones contributivas); пенсии, несвързани с трудовата дейност (Pensiones no contributivas); допълнителни пенсии (Pensiones complementarias) и условия за придобиване на право за тях в Испания.

За достъп до пенсия за осигурителен стаж и възраст (jubilación) освен определена възраст (минимум 65 г.), се изисква и определен трудов стаж (минимум 15 г. от всички страни в ЕС, в които лицето е имало трудова дейност, от които минимум 1 година работа в Испания). Адв. Николаева припомни, че за размера на пенсията в Испания обаче под внимание се взимат само годините работа тук, за които лицето има внесени осигуровки. Така пенсията се изчислява пропорционално, като месеците, които се взимат предвид, за да се определи регулиращата основа, са 252 (или 21 г. трудов стаж в Испания) през 2018 г. и 264 (или 22 г. трудов стаж в Испания) през 2019 г.

Друга пенсия, свързани с трудовата дейност, е тази за трудоустрояване, като има различни степени, определяни от НОИ – Испания: total, absoluta, gran invalidez. Трудоустрояването е приложимо след изтичане на максималната продължителност на временната  нетрудоспособност и може да се предложи от личния лекар, а заявлението да се внесе от заинтересованото лице. По силата на Европейски регламенти има възможност за едновременно трудоустрояване в Испания и България.

 

Пълният текст е публикуван в брой 616 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: