Нова дума

Болнични за временна нетрудоспособност. Трудоустрояване и инвалидни пенсии

zoom Болнични за временна нетрудоспособност. Трудоустрояване и инвалидни пенсии

18 октомври 2018

„Работата е необходима за здравето.“ – Хипократ

„Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо.“ – Артур Шопенхауер

 

Темата за болничните определено не е от най-приятните, но е препоръчително да знаем какви са последствията при заболяване и кои са трудовите ни и социални права, които ни предоставя Системата на обществено осигуряване в Испания.

Държавно обществено осигуряване или още –  социално осигуряване, е система на организирана материална защита на трудещите се в случай на загуба на доход. Тази форма на защита се крепи на принципите на задължителност, всеобщност на осигуряването и солидарност на осигурените лица, като основен елемент са осигурителните вноски на работещите лица, които покриват следните социални рискове:

  • Общо заболяване и майчинство.
  • Пенсии за осигурителен стаж и възраст, инвалидни пенсии.
  • Трудова злополука и професионална болест.
  • Безработица.

Кога можем да излезем в болничен?

Можем да излезем в болничен винаги, когато е налице заболяване или трудова злополука, диагностицирани от компетентния лекар.

Ако причината за болничния е общо заболяване, за да имаме право на обезщетение, трябва да имаме 180 котизирани дни през последните 5 години.

Ако заболяването е професионално или трудова злополука, не се изисква предварителен котизиран периоди, обезщетението е 75% от регулиращата база от първия ден на болничния, освен ако няма подобрения според колективния трудов договор на вашия сектор и това даде резултат от изплащане на 100% от регулиращата база.

Как това се отразява на заплатата и осигуровките ми?

Излизането в болничен се отразява негативно на заплатата ни, тъй като обезщетенията, които заместват заплатата ни се изчисляват като процент от среднодневното ни брутно трудово възнаграждение. Първите 3 дни от болничния не се заплащат, от 4 до 20 ден се покриват 60% от регулиращата база, и от 21 ден до края на болничния се изплащат 75% от споменатата база, освен ако няма подобрения според колективния трудов договор на вашия сектор.

 

Пълният текст на статията на адв. София Николаева (тел. 691 466 305) е публикуван в брой 613 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: