Нова дума

Как да поискаме възстановяване на парите при cláusula suelo и какви са условията за отлагане на desahucio

Как да поискаме възстановяване на парите при cláusula suelo и какви са условията за отлагане на desahucio

12 ноември 2015

Един от основните проблеми на част от титулярите на ипотечен заем е т.нар. cláusula suelo. Редица банки включват в договорите тази клауза, която ограничава евентуалния спад на лихвения процент. Тя обаче може да бъде премахната. Как – обяснява в статия за „Нова дума“ адвокат София Николаева. Юристката, която наскоро отвори своя кантора и в Хетафе, разяснява в новия ни брой също при какви условия може да бъде спряно принудителното извеждане от жилището (desahucio) поради неплащане на ипотечен кредит.

CLÁUSULA SUELO: как да поискаме възстановяване на парите

Редица банки включват в договорите си за ипотечен кредит клауза, която ограничава евентуалния спад на лихвения процент. След години борба, решението на  Върховния съд в Испания от 9 май 2013 година е в полза на потърпевшите и гласи, че подобни клаузи са неправомерни и трябва да бъдат премахнати или съответно – обявени за невалидни.

Как да разберете дали CLÁUSULA SUELO (клауза за минимален праг) фигурира в договора за вашия кредит? В тези клаузи се определя праг, под който да не може да падне лихвеният процент. Вероятно, ако са включени във вашия договор, вече сте разбрали, тъй като наличието им не е позволило да се отрази тоталния спад на индекса Euribor. Ако все още не сте сигурни, трябва да проверите в банковото извлечение. В случай че приложеният лихвен процент надвишава индекса Euribor, и ако въпреки че кредитът е сключен с променлива лихва видите, че плащате всеки месец фиксирана такава, то във вашия договор за ипотечен кредит има клауза за минимален праг. Също така клаузи със съдържание като това: „Годишният лихвен процент, получен от всяко остойностяване, в никакъв случай не може да надхвърля 12% или да е по-малък от 3,5%“, показват, че става въпрос за cláusula suelo.

Засегнатите имат правото да поискат клаузата да бъде премахната и освен това –  да предявят иск за възстановяване на сумата, събрана при прилагането й.

 

Условия за отлагане на DESAHUCIO поради неплащане на ипотечен кредит

Със започването на икономическата и финансова криза образът на бедността придобива все по-голяма „слава“ в Испания. Всеки ден сме свидетели на жестоката реалност, която трябва да преживеят много семейства, губещи домовете си, защото не могат да си позволят да плащат ипотечните си кредити. Това, което е било мечтата на техния живот, постепенно се превръща в кошмар, който ще се наложи да преодоляват в продължение на дълги години.

С оглед на тези обстоятелства, законодателят приема няколко извънредни мерки. Една от тях, която има и най-голямо значение, е Законът 1/2013 от 14 май относно мерките за осигуряване защитата на ипотечни кредитополучатели, преструктуриране на дълга и социалния наем. Тази норма, без да променя производството по налагане на възбрана, предотвратява стартирането на процедура за извеждането на хората от тяхното жилище. Законът предвижда спиране на принудителното извеждане от жилищата им (desahucio) на особено уязвими групи, до четири години след влизането в сила на закона (до 15 май 2017 г.).

За да не се пристъпва към изгонване (или същото да бъде отложено до 15.05.2017 г.), когато в един съдебен или извънсъдебен процес за изпълнение на възбрана спечели кредиторът (банката), е необходимо длъжникът да е в положение на особена уязвимост и да живее при определени икономически условия.

 

Двете статии на адв. София Николаева може да намерите в брой 542 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: