Нова дума

Как едноличните търговци („аутономос“) могат да получават контрибутивна помощ за безработица („паро“)

Как едноличните търговци („аутономос“) могат да получават контрибутивна помощ за безработица („паро“)

4 септември 2014

Съгласно действащото испанско законодателство, ще се счита за едноличен търговец (оттук  нататък наричан за краткост „аутономо“) всяко лице, работещо за собствена сметка и извършващо по обичаен начин, лично и пряко, икономическа дейност с цел печалба, без да е сключило за нея съответен трудов договор, дори и да получава възнаграждение от трети лица, независимо от това дали е титуляр на личен или семеен бизнес.

В случай, че не се докаже противното, законът счита, че е налице именно тази правна фигура, ако лицето е титуляр на отворен за публиката бизнес, в качеството му на собственик, наемател, ползвател или други подобни.

Тъй като не пишем за първи път по темата, ще обобщим по-ранните си публикации, напомняйки отново, че, за да се счита едно лице за аутономо, то следва да извърши данъчна и социално-осигурителна регистрация. Отново напомняме, че ако лицето прекрати дейността си, то следва да уведоми и прекрати горните си регистрации. Много често българите, живеещи в Испания, не знаят, че те и само те са лично отговорни за това, а не „хестора (счетоводителя) на началника ми“. Така хората, работещи като аутономо, натрупват големи и излишни задължения към испанската социално-осигурителна система и към данъчните служби.

В течение на многото години, през които излиза вестник „Нова дума“, сме се старали да информираме своевременно за многобройните изменения в данъчния и социално-осигурителния режим на тази голяма група предприемачи. В следващите редове ще се постараем да скицираме и най-важните новости за текущата 2014 г., както и подробности за възможността на работещите в режим аутономо да получават контрибутивната помощ за безработица, известна под името „паро“. 

НОВОСТИ И АКТУАЛЕН РЕЖИМ ЗА 2014 ГОДИНА

Осигурителна основа

Естествено, най-важното за дейността на всеки аутономо е какви осигуровки ще заплаща, тъй като това е основен постоянен разход, натоварващ дейността му. Съответните осигурителни вноски се определят като процент от съответна законово определена осигурителна основа. През 2014 г. лицето, опериращо като аутономо, има право да избира да се осигурява на осигурителна основа, която варира от минималната в размер на 875,70€ месечно до максимум 3597€ месечно.

 

Пълният текст на статията на адвокат Дора Пощакова (тел. 629 061 545) може да прочетете в брой 512 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: