Нова дума

Какви са условията за предсрочно пенсиониране в Испания? Имат ли право на паро домашните помощници?

Какви са условията за предсрочно пенсиониране в Испания? Имат ли право на паро домашните помощници?

1 май 2014

(Продължава от брой 502)

В първата част на статията разгледахме четири основни аспекта на промените в осигурителния режим на домашните помощници. В настоящата втора част ще се занимаем в подробности с два често задавани от читателите ни въпроси, на които не винаги можем да отговорим подробно във формата с конкретните отговори на читателски въпроси:

1. Имат ли право на помощи за безработица домашните помощници? и

2. Имат ли същите право на преждевременно пенсиониране, и ако да, то при какви условия?

ПРАВО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩИ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

            Както може би почти всички наши читатели знаят, по стария специален осигурителен режим домашните помощници нямаха право на помощи за безработица. След промените всеки работник следва да провери под какъв режим работи като домашен помощник – общият социално-осигурителен режим (Régimen General de Seguridad Social) позволява на работниците в случай на загуба на работата, която не се дължи на доброволното им напускане, да получават контрибутивни („паро“) и неконтрибутивни („субсидио“) помощи за безработица.

            Специалният режим (Sistema Especial para Empleados de Hogar), в който се осигуряват по-голяма част от българките, работещи в този сектор в Испания, не позволява получаването на помощи за безработица.

Най-лесно проверката в кой режим сте се извърша при преглед на различните пера на съответните ведомости за работна заплата („номини“) или при преглед на съответното удостоверение за натрупан осигурителен стаж („vida laboral”). Всеки случай е строго индивидуален.

ПРАВО НА ПРЕДСРОЧНО ПЕНСИОНИРАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА НАСТЪПВАНЕТО МУ

 

Пълният текст на статията на адв. Дора Пощакова е публикуван в брой 504 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: