Нова дума

Колко дълго могат да отсъстват от Испания пенсионерите, получаващи специалната добавка за резиденция

Колко дълго могат да отсъстват от Испания пенсионерите, получаващи специалната добавка за резиденция

31 октомври 2013

Темата е гореща, а отдавна съм в дълг към клиенти и читатели. Има една особена категория пенсионери, които получават както българска, така и испанска пенсия. Ако решат да останат да живеят в Испания постоянно и ако общата сума на тяхната българска и испанска пенсия не надвишава испанската минимална пенсия, при определено равнище на доходите им, те имат право и на една допълнителна парична добавка по силата на европейското законодателство. Накратко, с тази добавка, пенсията им се повишава до нивото на минималната испанска пенсия. 

Много наши сънародници и много мои клиенти се възползват от това. В тази връзка често възниква и логичният въпрос: „Колко време мога да отсъствам от Испания без проблеми?”. Уви, вече знаем за доста случаи, в които поради отсъствие от Испания много българи са принудени да връщат незаконно взети пенсии (или помощи за безработица), така че опасенията са навременни. По-долу в настоящата статия излагам основните правила, които следва да се спазват, за да не възникват подобни проблеми.

Преди да пристъпя към изложението, отварям една скоба и пояснявам, че различните клонове на испанското право боравят с различни дефиниции за понятието „испанска резиденция”. По-точно би било да говорим за „постоянно пребиваване” в Испания, какъвто е и точният български юридически термин. Но както винаги се получава при трайното пребиваване на компактна маса от българи на територията на която и да е чужда държава, често в техния разговорен език неволно проникват местни термини и думи – за Испания това например са „паро”, „резиденция”, „падрон” и т.н., които навлизат в ежедневното общуване . За по-голяма яснота и аз използвам термина „резиденция”, тъй като материалът е предназначен най-вече за трайно пребиваващите българи в Испания. 

В испанското осигурително право понятието за „резиденция” е уредено допълнително, освен в испанския закон за чужденците (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su redacción dada por las leyes orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre, 14/2003, de 20 de noviembre, 2/2009, de 11 de diciembre, 10/2011, de 27 de julio, rdl 16/2012, de 20 de abril, por la sentencia del tribunal constitucional de 31 de enero de 2013 y lo 4/2013, de 28 de junio, de reforma del CGPJ), и в Кралски Декрет 523/2006, от 28 април (Real Decreto 523/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la exigencia de aportar el certificado de empadronamiento, como documento probatorio del domicilio y residencia, en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes).

Независимо че според нормите на горния декрет по принцип – в случаите на пенсиониране – не е необходима адресна регистрация (известна в разговорния език като „емпадронамиенто“), такъв сертификат ще се изисква, когато заинтересованото лице не е дало писменото си съгласие на административните органи да извършват служебна проверка на личните му данни чрез системата за удостоверяване на данни за пребиваването.

 

Пълният текст на статията на адвокат Дора Пощакова може да прочетете в брой 491 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: