Нова дума

АДВОКАТЪТ СЪВЕТВА

АДВОКАТЪТ СЪВЕТВА

27 декември 2012

Ако и вие имате правен въпрос, изпратете ни го. Редакцията на „Нова дума” подбира темите, интересуващи най-много читатели, и благодарение на адв. Дора Пощакова предоставя разяснения по тях. Адресът ни е: NOVA DUMA. C/Simancas, 36, 28941 Fuenlabrada /Madrid/, а имейлът – novaduma@yahoo.es. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Здравейте, скъпа и любезна редакция! Искам да ви благодаря за информацията, която ни давате постоянно, за да сме осведомени по всички въпроси, които ни вълнуват тук, в Испания. Въпросът ми е във връзка с получаване на помощ над 55 години. Шестте години осигурителен стаж включват и защита при безработица. Могат ли да бъдат всички от България или трябва да има и от Испания? Работя като empleada doméstica и в осигуряването ми не е включен и риск безработица. Ако е необходимо и тук в Испания да имам такъв стаж с плащане и за безработица, мога ли някъде да си го платя и колко години трябва да бъде той?

[ Още ]

Помощи или предсрочно пенсиониране?

20 декември 2012

Здравейте, уважаема редакция! Искам да задам един въпрос към адвокат Дора Пощакова. Съпругът ми е на 62 години, с 6 години трудов стаж в Испания, безработен и с изчерпани всички субсидии, които му се полагат, тоест, 1 година на паро и след това помощи от 426 евро на три пъти (веднъж за 1 година и два пъти по 6 месеца). И до тук, а аз мислех, че ще ги получава до навършване на пенсионна възраст. Искам да уточня, че няма никакви пропуски или нарушения през това време и освен това отговаря на всички условия за получаване на субсидия за над 55 (или 52) години. При последния подпис са казали на съпруга ми, че сега ще почива една година, а след това пак да пусне молба и пак ще му ги отпуснат тези 426 евро. Ето това не го разбирам!

[ Още ]

Селскостопански социалноосигурителен режим

8 ноември 2012

В първата част на статията (брой 459 на „Нова дума” от 11 октомври), визираща нормативната уредба на социалноосигурителния режим на селскостопанските работници в Испания, очертахме неговите общи рамки. В настоящата втора част ще обърнем внимание на по-важните специфични подробности на същия с оглед допълнителното информиране на сънародниците ни, които се са заели с нелеката задача да работят в селското стопанство в Испания. Съгласно чл. 4, т. 2 от Закон 28/2011, през време на периодите на активност на селскостопанския работник, в рамките на заплащаните осигуровки, се покриват и осигурителните рискове “безработица”,“професионална квалификация”...

[ Още ]

СЕЛСКОСТОПАНСКИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛЕН РЕЖИМ

СЕЛСКОСТОПАНСКИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛЕН РЕЖИМ

11 октомври 2012

Преди публикуването на испанския Закон 28/2011, от 22 септември, с който се пристъпва към интегрирането на специалния аграрен режим на социално осигуряване към общия режим на социално осигуряване, законовата уредба на социалноосигурителните отношения в испанския селскостопански сектор бе изключително остаряла. Най-общо казано тя се е регулирала с нормативни актове от 1971 и 1972 г. Годините на приемането им говорят сами по себе си колко силна е била нуждата от осъвременяване на законодателната уредба на тази специфична материя, а тя живо ни интересува поради големия брой българи, работещи в испанския селскостопански сектор. Опит за частична законодателна реформа на отрасъла се прави през 2008 г., когато работещите в него самоосигуряващи се лица се включват в общия испански режим на самоосигуряващите се лица (на испански по-известни като “autónomos”). Въпреки това, остава да действа остарялата уредба на социалноосигурителните отношения на работещите за чужда сметка в испанския селскостопански сектор.

[ Още ]

АДВОКАТЪТ СЪВЕТВА

АДВОКАТЪТ СЪВЕТВА

27 септември 2012

Имат ли право на помощи домашните помощници? Задължително ли е да работя 40 часа седмично? Това въпроси на наши читатели, на които адвокат Дора Пощакова отговаря на страниците "Нова дума". Ако и вие имате правен въпрос, изпратете ни го. Редакцията подбира темите, интересуващи най-много читатели, и благодарение на адв. Пощакова предоставя разяснения по тях. Адресът ни е: NOVA DUMA. C/Simancas, 36, 28941 Fuenlabrada /Madrid/.

[ Още ]