Нова дума

Наследство и наследяване в Испания

Наследство и наследяване в Испания

21 февруари 2013

Драги читатели, в този текст ще се опитам да Ви отклоня поне за момент от вечната тема за осигуровки, помощи и издаване на документи за постоянно пребиваване в Испания. Напоследък нашата юридическа практика наблюдава интересен феномен – навлизането на доста имуществени въпроси и проблеми, свързани с испанските наследства на български граждани. Логично е след толкова години българско присъствие в Испания, както и на формирането на най-различни...

[ Още ]

Адвокатът съветва

7 февруари 2013

Въпрос: От 7 години съм в Испания, нямам осигуровки нито един ден, научих, че съм имала право на помощи за над 55 години, аз сам на 58 години. Имам този документ от България У1, ходих в ИНЕМ-а и ми казаха, че нямам право на тези помощи. Мога ли да кандидатствам с български стаж? Имам 24 години в БГ внасяни осигуровки за безработица, но къде трябва да отида да ги подам? Много ще ви бъда благодарна да получа този отговор. И имам ли право на други помощи? Много ви благодаря предварително. С уважение: Мая Маринова

[ Още ]

АДВОКАТЪТ СЪВЕТВА

АДВОКАТЪТ СЪВЕТВА

27 декември 2012

Ако и вие имате правен въпрос, изпратете ни го. Редакцията на „Нова дума” подбира темите, интересуващи най-много читатели, и благодарение на адв. Дора Пощакова предоставя разяснения по тях. Адресът ни е: NOVA DUMA. C/Simancas, 36, 28941 Fuenlabrada /Madrid/, а имейлът – novaduma@yahoo.es. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Здравейте, скъпа и любезна редакция! Искам да ви благодаря за информацията, която ни давате постоянно, за да сме осведомени по всички въпроси, които ни вълнуват тук, в Испания. Въпросът ми е във връзка с получаване на помощ над 55 години. Шестте години осигурителен стаж включват и защита при безработица. Могат ли да бъдат всички от България или трябва да има и от Испания? Работя като empleada doméstica и в осигуряването ми не е включен и риск безработица. Ако е необходимо и тук в Испания да имам такъв стаж с плащане и за безработица, мога ли някъде да си го платя и колко години трябва да бъде той?

[ Още ]

Помощи или предсрочно пенсиониране?

20 декември 2012

Здравейте, уважаема редакция! Искам да задам един въпрос към адвокат Дора Пощакова. Съпругът ми е на 62 години, с 6 години трудов стаж в Испания, безработен и с изчерпани всички субсидии, които му се полагат, тоест, 1 година на паро и след това помощи от 426 евро на три пъти (веднъж за 1 година и два пъти по 6 месеца). И до тук, а аз мислех, че ще ги получава до навършване на пенсионна възраст. Искам да уточня, че няма никакви пропуски или нарушения през това време и освен това отговаря на всички условия за получаване на субсидия за над 55 (или 52) години. При последния подпис са казали на съпруга ми, че сега ще почива една година, а след това пак да пусне молба и пак ще му ги отпуснат тези 426 евро. Ето това не го разбирам!

[ Още ]

Селскостопански социалноосигурителен режим

8 ноември 2012

В първата част на статията (брой 459 на „Нова дума” от 11 октомври), визираща нормативната уредба на социалноосигурителния режим на селскостопанските работници в Испания, очертахме неговите общи рамки. В настоящата втора част ще обърнем внимание на по-важните специфични подробности на същия с оглед допълнителното информиране на сънародниците ни, които се са заели с нелеката задача да работят в селското стопанство в Испания. Съгласно чл. 4, т. 2 от Закон 28/2011, през време на периодите на активност на селскостопанския работник, в рамките на заплащаните осигуровки, се покриват и осигурителните рискове “безработица”,“професионална квалификация”...

[ Още ]