Нова дума

Отново за пенсии и помощи

25 декември 2014

Здравейте! Имам няколко запитвания към адв. Дора Пощакова: Получавам субсидии след 52 г. Тази година навърших 64 г. Идващата 2015 г. до 11.09. ще получавам тези субсидии, представила съм стажа от България тук, в Испания – Торевиеха, където живея. Искам да знам колко време преди навършването на 65 г. трябва да подам документи в Сегуридад Сосиал (пенсионното) или наново трябва да подавам образците за трудовия стаж, като веднъж съм ги дала в ИНЕМ, нямам никаква представа.

[ Още ]

За българските договори на шофьорите, помощите за безработица и инвалидните пенсии

За българските договори на шофьорите, помощите за безработица и инвалидните пенсии

27 ноември 2014

Адвокат Дора Пощакова отново отговаря на редица читателски въпроси. В този брой разяснява информация за българските договори на шофьорите, за помощите за безработица и за инвалидните пенсии. Ако и вие имате питане, може да ни го изпратите на редакционния ни адрес или на имейла.

[ Още ]

Адвокатът съветва

30 октомври 2014

Чрез вестник "Нова дума" адвокат Дора Пощакова отговаря на редица читателски въпроси. В този брой разяснява предсрочното пенсиониране в Испания, наследството и легализирането на българските дипломи. Ако и вие имате питане, може да ни го изпратите на редакционния ни адрес или на имейла.

[ Още ]

Клопките при покупка на недвижим имот в Испания

Клопките при покупка на недвижим имот в Испания

2 октомври 2014

Решението да си купим недвижим имот е много сериозно. Обикновено то е свързано или с похарчването на всичките ни спестявания или с тегленето на голям ипотечен заем. Настоящата статия на адв. Дора Пощакова се базира на опит, придобит както на испанския, така и на българския имотен пазар. И на двата пазара, за жалост, има подмолни камъни и луфтове.

[ Още ]

Как едноличните търговци („аутономос“) могат да получават контрибутивна помощ за безработица („паро“)

Как едноличните търговци („аутономос“) могат да получават контрибутивна помощ за безработица („паро“)

4 септември 2014

В настоящата статия адвокат Дора Пощакова разяснява актуалния режим за аутонумос и възможността да получавт паро. Съгласно действащото испанско законодателство, ще се счита за едноличен търговец (оттук нататък наричан за краткост „аутономо“) всяко лице, работещо за собствена сметка и извършващо по обичаен начин, лично и пряко, икономическа дейност с цел печалба, без да е сключило за нея съответен трудов договор, дори и да получава възнаграждение...

[ Още ]