Нова дума

Ден на добрите практики в програмите за роден език и култура в Мадрид

zoom Ден на добрите практики в програмите за роден език и култура в Мадрид

25 април 2019

В Съвета по образование и изследвания на област Мадрид бе проведен Ден на добрите практики в програмите за роден език и култура  на 6 април 2019 г.

Събитието, което се осъществява за първи път в Испания, е по инициатива на Посолството на Република България в Мадрид и асоциация „Балкан”, и се организира от Генералната дирекция „Предучилищно, основно и средно образование” към Съвета по образование и изследвания на област Мадрид.

Участие в него взеха представители на дипломатическия корпус, на културните и езикови институти, директори на училища и преподаватели по роден език и култура на България, Мароко, Полша, Португалия и Румъния, развиващи дейност в Испания. Встъпително слово от страна на домакините произнесе г-н Хосе Мария Лосано Салинас, зам.-генерален директор на ГД „Предучилищно, основно и средно образование”, който приветства гостите и открои приноса на тези училища не само за съхранението на родния език, традиции и култура на гражданите от други държави, но и за по-добрата им интеграция в испанската образователна система и общество.

В структурно отношение форумът бе обособен в три модула – встъпителен доклад, кръгла маса и обмен на добри практики. За успешната работна атмосфера с презентации допринесоха както домакините, така и представители на останалите шест държави. От българска страна бе извършен синтезиран преглед на развитието на обучението по български език и литература в чужбина, като бяха представени и постиженията ни в тази област през годините. Презентации по темата направиха г-жа Петя Цанева, председател на АИБЕ „Балкан”, гр. Мадрид, и зам.-председател на Асоциацията на българските училища в чужбина, и г-жа Антоанета Мишева, директор и учител в Първо българско неделно  училище „ Св. Иван Рилски“ в гр. Мостолес. Всички участници оцениха високо организирането и провеждането на събитието, предоставило им уникална възможност да обменят полезен опит за начина, по който нормативно е уредено преподаването в тези училища, както и да споделят постиженията си и разнообразните си идеи за успешно посрещане на предизвикателствата в тази значима област.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: