Нова дума

1,4 млн. лева за неделните училища в Испания. С над 350 000 лева по-малко в сравнение с 2017 г.

zoom 1,4 млн. лева за неделните училища в Испания. С над 350 000 лева по-малко в сравнение с 2017 г.

1 ноември 2018

51 съботно=неделни училища отвориха врати в Испания през септември и октомври за близо 3300 български деца. За поредна година асоциациите, които ги организират, са подпомогнати финансово от Министерството на образованието и науката в България с близо 1,4 млн. лева. Парите са с 357 819 лева по-малко от субсидиите през миналата учебна година, което се дължи на промяна в Постановлението на МС. Размерът на средствата по норматив за постоянни разходи за Испания е намален от 20 000 лв. на 10 500 лв., а нормативът за дете/ученик в присъствена форма на обучение вече е 270 лв., вместо 305 лв. (Вижте тук информация за субсидиите от МОН.)

От пресцентъра на образователното ведомство бяха любезни да предоставят отговори на въпроси на в. „Нова дума“, подготвени от експерти в институцията.

- Какви са основните новости в постановлението на МС, по което работят неделните училища в чужбина? Какво наложи промените?

- Държавната политика по отношение на българите в чужбина е свързана със съхраняването на българското етнокултурно пространство зад граница и на националната, културна и духовна идентичност на всички български граждани по света, с опазване на етнокултурната самобитност на българите и българските общности в чужбина.

Министерството на образованието и науката (МОН) съдейства за съхраняването на българския език и култура сред българските общности, установени трайно или краткосрочно в чужбина.

Съгласно действащата нормативна уредба българско неделно училище (БНУ) в чужбина е организирано обучение по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика в частта им, отнасяща се до историята и географията на България.

Организира се от:

•  организации на българи, живеещи извън Република България, регистрирани съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност;

•  задгранични представителства на Република България в чужбина;

•  български православни църковни общини;

•  Славянобългарския манастир "Св. Вмчк. Георги Зограф" – Атон, Гърция.

МОН подпомага организационно, методически и финансово БНУ чрез регламентирани правила с Постановление № 90/29.05.2018 г. на Министерския съвет и Националната програма „Роден език и култура зад граница“, която се одобрява ежегодно с Решение на Министерския съвет. Средствата от бюджета на МОН се използват за заплащане на труда на учителите, за осигуряване на помещения, учебници и учебни помагала, закупуване на фолклорни костюми, инструменти, транспортирането им от България и др.

- На каква стойност е финансирането за 2018/2019 учебна година по постановлението и по програмата „Роден език и култура зад граница“? Каква е сумата за Испания?

- Министерският съвет на Република България прие Постановление № 90 от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина. Във връзка с новите моменти в него, със заповед на министъра на образованието и науката бе въведена нова методика за определяне размера на средствата, с които ще се подпомагат БНУ през учебната 2018/2019 г. Целта на новата методика е онези училища, които обучават повече ученици и осъществяват по-разнообразни дейности за съхраняване на българския дух и традиции, да получат повече средства. Окончателния размер на средствата за всяко училище ще бъде изчислен след месец октомври, когато организациите, към които функционират, представят актуална информация за броя на учениците, класовете и формите на допълнителните дейности, които ще осъществяват.

Очаква се общата сума да е около 10 млн. лева, а за 49 училища на територията на Кралство Испания – над 1 380 000 лв. 

По Национална програма „Роден език и култура зад граница“ през 2018 г. се подпомагат финансово 154 неделни училища с 1 518 338 лв., като в Испания се подпомагат 2 училища с 9600 лв.  

 

Пълният текст на интервюто с експерти на МОН е публикуван в брой 614 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: