Нова дума

Обява за търг от Посолството на Република България в Мадрид

zoom Обява за търг от Посолството на Република България в Мадрид

13 ноември 2020

Посолството на Република България в Мадрид, Испания, открива процедура за продажба на моторно превозно средство, чрез търг с тайно наддаване.Търгът се открива на 20 ноември 2020 г. в  10.00 часа на адрес - гр. Мадрид,травесия „Санта Мария Магдалена” № 15. Оферти ще се приемат до 27 ноември 2020 г., включително, във времето от 10.00 часа до 12.00 часа. 
ЗА ПРОДАЖБА СЕ ОБЯВЯВА: 
Марка и модел: Мазда 6, 6/2.0 I TE
Начална тръжна цена: 2 387,52 евро
Година на производство: 2004 г.
Година на въвеждане в експлоатация: 2005 г.
Цвят: Сив металик
Двигател: Бензинов
Пробвг: 197 769 км
Скоростна кутия: Ръчна
Обем на двигателя: 1999 куб. см
Брой цилиндри: 4 
Мощност: 104 kW
Автомобилът се намира на адрес: гр. Мадрид, травесия „Санта Мария Магдалена”№ 15.
Огледи на автомобила могат да се извършват всеки работен ден от 17 ноември до 24 ноември, от 9.00 до 17.00 часа. Заявка за огледа се извършва на телефон 913 45 57 61 в деня, предхождащ огледа.
Кандидатите заявяват писмено  желанието си за закупуване на лек автомобил Мазда 6, 6/2.0  I  TE в плик, адресиран до комисията по продажба на автомобила. Гаранцията за участие в процедурата по наддаване е парична депозитна вноска в размерна 10% от посочената начална тръжна цена на автомобила, която се заплаща преди датата за провеждане на търга. Сумата се внася в брой, касата на   посолството, в посочения период на   тръжната процедура, на адрес:   гр.   Мадрид,   травесия   „СантаМария Магдалена” № 15. Документът за внесена гаранция трябва да бъде представен при провеждане на търга. Предложената най-висока цена се заплаща в срок до 3  работни дни от закриването на търга и датата на обявяване на резултатите. Разходите по прехвърлянето на  автомобила са за сметка на купувача.   Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга участници се извършва по нареждане на председателя на тръжната комисия след подписване на тръжния протокол.
Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: