Нова дума

Генералното консулство в Барселона възстановява приема на граждани на 18 май

zoom Генералното консулство в Барселона възстановява приема на граждани на 18 май

11 май 2020

Генералното консулство в Барселона възстановява приема на граждани, считано от 18 май (понеделник). Ето официалното съобщение, което получихме в редакцията на „Нова дума“:

 

Уважаеми сънародници,

С настоящото информираме, че във връзка с облекчаване на мерките, въведени с извънредното положение в Кралство Испания, (Estado de alarma), Генералното консулство на Република България в Барселона ще възстанови приема и обслужването на граждани на 18 май 2020 г. (понеделник) при стриктно спазване на санитарно-епидемиологичните изисквания и изискванията за сигурност.

Във връзка с пандемията от COVID-19 и с цел да бъде избегнато струпването на хора, консулските услуги ще се извършват само с предварително записан приемен ден и час, както следва.
1. За подмяна на български лични документи 
(задграничен паспорт и/или лична карта)
 Подаването на заявление за нови български лични документи (задграничен паспорт и/или лична карта) ще е възможно САМО с предварително запазени през интернет приемен ден и час на следния електронен адрес https://consulatebg.eu/book  

След изтичане на законоустановения срок (от 45 дни) за издаване на български лични документи в чужбина, гражданите могат да проверяват, дали новите им документи са пристигнали в Генералното консулство в Барселона на адрес: https://www.consulatebg.eu/status чрез въвеждане на ЕГН.

Готовите лични документи (лични карти и/или задгранични паспорти) ще се получават от понеделник до петък от 15.00 ч. до 17.00 ч.

При заявено от гражданите желание, готовите им лични документи могат да им бъдат изпратени на посочен от тях адрес чрез пощенска или куриерска услуга, за тяхна сметка. Подробна информация може да се получи на  тел: 937 969 950.
2. За всички останали консулски услуги (издаване на временни паспорти, заверка на пълномощни и декларации, документи по гражданско състояние, българско гражданство, визи и др.приемен ден и час се записват на телефон: 937 969 950 от понеделник до петък, от 09.30 до 17.00 ч.

Важно: Българските граждани, живеещи извън провинция Барселона, следва да се въздържат от запазване на часове за консулски услуги до отпадане на забраната за движение между отделните провинции в страната във връзка с извънредното положение и с цел да се избегнат неприятности и налагане на глоби от страна на испанските власти.

Работата в условията на пандемия налага да се вземат съответни мерки с цел избягване риска от разпространението на заразата с COVID-19 при струпването на повече хора на едно място. С оглед на това, Генералното консулство в Барселона въвежда следните правила при обслужването на гражданите:

С цел избягване струпването на хора на едно място, лицата с определени дата и час за тяхното посещение трябва да се явят пред приемната на консулството не по-рано от 15 минути преди определения час и да спазват стриктно указанията на физическата охрана.

Лица с видими грипоподобни симптоми няма да бъдат допускани в генералното консулство.

Задължително е носенето на предпазна маска и ръкавици по време на престоя в помещенията на Генералното консулство. Лица без предпазни маски и ръкавици няма да се допускат.

При влизане всеки посетител задължително трябва да дезинфекцира ръцете си с предоставения за целта дезинфектант.

Всеки посетител задължително трябва да носи предварително попълнено заявлението си за нови документи за самоличност (разпечатано при запазването на час от сайта https://consulatebg.eu/book), както и попълнени пълномощни, декларации, молби и т.н., като само подписите бъдат полагани на гишето в консулството пред консулския служител.

Образец на необходимите документи гражданите могат да намерят на сайта на Генералното консулство в раздел „КОНСУЛСКИ СЪОБЩЕНИЯ“ – „Бланки и формуляри“ https://www.mfa.bg/embassies/spain-barcelona

Важно: В случай, че по някаква причина заявлението за нови лични документи не е разпечатано при запазването на приемен ден и час, може да се изтегли бланка, която да се попълни на ръка. Образец може да се намерите в раздел „БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ“ на посочения по-горе сайт. Желаещите да получат временен паспорт също задължително представят предварително попълнено заявление и всички други документи, които се изискват.

Всеки посетител задължително трябва да носи собствена СИНЯ химикалка за подписване на документите, както и изискващите се фотокопия.

Обръщаме внимание, че в Генералното консулство няма възможност за копиране и принтиране на документи от различни носители на информация или от интернет.

Пропускането в помещението на Консулската служба ще се осъществява от охраната, като вътре ще се допускат само по двама души едновременно.

След подаване на документите на гишето, посетителят изчаква обработването им зад обозначението за санитарна дистанция.

На всяко гише ще се допуска само по един посетител. Семейните двойки ще се обслужват един по един, като всеки ще изчаква реда си в приемната. При семействата с деца, единият родител също изчаква с децата в приемната, докато другият подаде документите.

Детски колички не се допускат до гишетата, освен в случаите, когато с детето е само единият родител.

Забранява се поставянето върху плотовете на гишетата на всякакви лични предмети (чанти, телефони, портфейли, торби и т.н.).

Заплащането на всички консулски услуги ще се извършва САМО С БАНКОВА КАРТА чрез ПОС-терминални устройства. Пари в брой няма да се приемат.

 

Цветелин Цолов,

генерален консул

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: