Нова дума

Генералното консулство във Валенсия ще възстанови своята работа на 11 май

zoom Генералното консулство във Валенсия ще възстанови своята работа на 11 май

8 май 2020

Генералното консулство на Република България във Валенсия уведомява, че започва отново прием на граждани, но при строго определени правила. Ето и съобщението:

Уважаеми сънародници,

С настоящото Ви уведомяваме, че Генералното консулство на Република България във Валенсия ще възстанови своята работа на 11.05.2020 г. (понеделник). Ще бъдат предоставяни всички видове консулски услуги, с изключение на тези, които налагат близки контакти с гражданите (брачни церемонии, интервюта, свързани с българското гражданство, интервюта за визи – до отпадане на забраната за пътуване на чужденци до България).

Във връзка с епидемията от Covid-19, причинявана от коронавирус, се въвежда ред за запазване на часове за консулски услуги, както следва:

Смяната на лични документи (паспорт и лична карта) ще става САМО с предварително запазени през интернет ден и час на следния електронен адрес www.consulatebg.eu, считано от 18.05.2020 г. (понеделник).

Въвежда се също така предварително записване на ден и час и за останалите консулски услуги (издаване на временни паспорти, заверка на пълномощни и декларации, документи по гражданско състояние и др.). То ще се осъществява чрез обаждане на телефон на Генералното консулство във Валенсия – 963 690 921  в дните от понеделник до петък, в часовете от 09.00 ч. до 17.00 ч.

Приемното време за подаване на документи ще бъде от понеделник до петък, от 9.00 до 12.30 ч. Готовите документи ще се получават от понеделник до петък, от 15.00 до 17.00 ч. Получаването на готовите пълномощни с експресна поръчка ще става от 13.30 до 14.00 ч.

Справка за получените в генералното консулство нови документи можете да направите на  електронен адрес, https://consulatebg.eu, раздел „Получени български лични документи“, след въвеждане на ЕГН.

При заявено от гражданите желание, готовите лични документи могат да получени чрез куриерски фирми (не по пощата). За целта е необходимо гражданите да се обадят в консулството на тел. 963 690 921 и да заявят желание да получат документите си по куриер, след което ще им бъдат изпратени по електронната поща заявления, които трябва да разпечатат, попълнят собственоръчно, подпишат и да ги изпратят, заедно с изтеклия документ (ако е у тях) с куриер за тяхна сметка до генералното консулство. Трябва да бъде уведомен куриера, че се очаква обратна пратка (реторно), тъй като, след като се извърши проверка дали документите са попълнени правилно, ще бъде изпратен по куриера новият документ.

Тази практика ще се прилага само до отпадане на ограниченията за пътуване, наложени от  въвеждане на извънредното положение.

ВАЖНО: Българските граждани, живеещи извън провинция Валенсия, следва да се въздържат от запазване на часове за консулски услуги до отпадане на забраната за движение между отделните провинции в страната във връзка с извънредното положение, за да се избегнат неприятности и глоби, които испанските власти налагат в тези случаи. Удостоверения за пътуване до ГК Валенсия ще бъде издавани по изключение само в случаите, когато лицата могат да докажат с изричен документ от съответната испанска институция, че се налага да получат необходимата консулска услуга.

След отварянето на Консулската служба, до края на месец юни 2020 г. ще се приемат заявления за лични документи само от граждани, чиито документи за самоличност са с изтекъл срок на валидност, изтичат в посочения период или са откраднати/изгубени. Моля, горното да се има предвид при запазването на ден и час за подаване на заявления.

Работата в условията на пандемия налага да се вземат съответни мерки с цел избягване риска от разпространението на заразата с COVID-19 при струпването на повече хора на едно място. С оглед на това, консулската служба във Валенсия въвежда следните правила при обслужването на гражданите:

  1. Всеки посетител задължително трябва да носи собствена СИНЯ химикалка за подписване на документите, както и изискващите се фотокопия.
  2. Гражданите се допускат до приемната на консулството след поименно повикване по интеркома, като вътре ще се допускат само до двама души едновременно.
  3. На всяко гише ще се допуска само по един посетител. Семейните двойки ще се обслужват един по един, като всеки ще изчаква реда си в приемната. При семействата с деца, единият родител също изчаква с децата в приемната, докато другият подаде документите.
  4. Детски колички не се допускат до гишетата, освен в случаите, когато с детето е само единият родител.
  5. Забранява се поставянето върху плотовете на гишетата на всякакви лични предмети (чанти, телефони, портфейли, торби и т.н.).
  6. Заплащането на всички консулски услуги ще се извършва САМО С БАНКОВА КАРТА на поставените за целта POS-терминали. Пари в брой няма да се приемат.
  7. Лица с видими грипоподобни симптоми няма да бъдат допускани в Консулската служба.
  8. Задължително е носенето на маска по време на престоя в помещенията на Консулската служба. Лица без маски няма да се допускат.
  9. При влизане всеки посетител задължително трябва да дезинфекцира ръцете си с поставения за целта дезинфектант.
  10. Всеки посетител задължително трябва да носи предварително попълнено заявлението си за смяна на документи за самоличност (разпечатано при запазването на час), както и попълнени пълномощни, декларации, молби и т.н.

Образец на необходимия ви документ можете да намерите на сайта на Генералното консулство на Република България във Валенсия (https://www.mfa.bg/embassies/spaingk) в раздел „КОНСУЛСКИ СЪОБЩЕНИЯ“ – „ФОРМУЛЯРИ“.

ВАЖНО: В случай че по някаква причина заявлението не е разпечатано при запазването на час, може да изтеглите бланка, която да попълните на ръка. Образец ще намерите в раздел „ФОРМУЛЯРИ“ на посочения по-горе сайт. Желаещите да получат временен паспорт също  задължително представят попълнено заявление и всички други документи, които се изискват.

Преустановява се раздаването на бланки на място и попълването им в приемната на Консулската служба, с цел избягване струпването на хора.

 

Генерално консулство

на Република България във Валенсия

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: