Нова дума

Консулската служба в Мадрид ще възстанови своята работа на 18 май

zoom Консулската служба в Мадрид ще възстанови своята работа на 18 май

5 май 2020

Консулската служба при Посолството на Република България в Мадрид информира, че възстановява приема на граждани от 18 май – понеделник, като всички услуги ще се извършват след предварително записан час и при спазване на определени изисквания за безопасност. Вижте повече подробности в съобщението на консулството:

СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,

С настоящото известие информираме, че Консулската служба при Посолството на Република България в Мадрид ще възстанови своята работа на 18.05.2020 г.

Във връзка с епидемията от Covid-19, причинявана от коронавирус, редът за запазване на часове за консулски услуги се променя, както следва:

Записването за смяна на лични документи /паспорт и лична карта/ ще става САМО с предварително запазени през интернет ден и час на следния електронен адрес www.consulatebg.eu. Подробно обяснение как да направите  това, можете да прочетете на сайта на Посолството в раздел „КОНСУЛСКИ СЪОБЩЕНИЯ“ – „Български лични документи“. https://www.mfa.bg/embassies/spain/messages.

Въвежда се също така предварително записване на ден и час и за останалите консулски услуги (издаване на временни паспорти, заверка на пълномощни и декларации, документи по гражданско състояние, българско гражданство, визи и др.). То ще се осъществява чрез телефоните на посолството 913 455 761 и 913 456 651 в дните от понеделник до петък, в часовете от 09.00 ч. до 17.00 ч.

До отмяна на извънредното положение в Испания, готовите документи (лични карти, паспорти, заверени пълномощни, декларации и др.) ще се раздават само във вторник и четвъртък от 15.00 ч. до 17.00 ч

Справка за получените в посолството нови документи можете да направите на същия електронен адрес, https://consulatebg.eu- раздел „Получени български лични документи“, след въвеждане на ЕГН. ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДО 16.03.2020 г. СА ПРИСТИГНАЛИ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ПОСОЛСТВОТО.

При заявено от гражданите желание, готовите лични документи могат да им бъдат изпратени на посочен от тях адрес с куриерски фирми (MRW и др.). Подробна информация и образец на заявлението може да намерите на сайта на Посолството в раздел „КОНСУЛСКИ СЪОБЩЕНИЯ“ - „Български лични документи“: https://www.mfa.bg/embassies/spain/messages

ВАЖНО: Българските граждани, живеещи извън провинция Мадрид, следва да се въздържат от запазване на часове за консулски услуги до отпадане на забраната за движение между отделните провинции в страната във връзка с извънредното положение, за да се избегнат неприятности и глоби, които испанските власти налагат в тези случаи.

След отварянето на Консулската служба, до края на месец юни 2020 г. ще се приемат заявления за лични документи само от граждани, чиито документи за самоличност са с изтекъл срок на валидност, изтичат в посочения период или са откраднати/изгубени. Моля, горното да се има предвид при запазването на ден и час за  подаване на заявления.

Работата в условията на пандемия налага да се вземат съответни мерки с цел избягване риска от разпространението на заразата с COVID-19 при струпването на повече хора на едно място. С оглед на това, консулската служба в Мадрид въвежда следните правила при обслужването на гражданите:

1. С цел избягване струпването на много хора на едно място, лицата с определени дата и час за тяхната визита при нас трябва да се явят пред приемните помещения не по-рано от 15 минути преди определения час и да спазват стриктно указанията на физическата охрана.

2. Лица с видими грипоподобни симптоми няма да бъдат допускани в Консулската служба.

3. Задължително е носенето на маска и ръкавици по време на престоя в помещенията на Консулската служба. Лица без маски и ръкавици няма да се допускат.

4. При влизане всеки посетител задължително трябва да дезинфекцира ръцете си с поставения за целта дезинфектант.

5. Всеки посетител задължително трябва да носи предварително попълнено заявлението си за смяна на документи за самоличност (разпечатано при запазването на час), както и попълнени пълномощни, декларации, молби и т.н.

Образец на необходимия ви документ можете да намерите на сайта на посолството в раздел „КОНСУЛСКИ СЪОБЩЕНИЯ“ – „Бланки и формуляри“. https://www.mfa.bg/embassies/spain/messages

ВАЖНО: В случай че по някаква причина заявлението не е разпечатано при запазването на час, може да изтеглите бланка, която да попълните на ръка. Образец ще намерите в раздел „БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ“ на посочения по-горе сайт. Желаещите да получат временен паспорт също  задължително представят попълнено заявление и всички други документи, които се изискват. Преустановява се раздаването на бланки на място и попълването им в приемната на Консулската служба, с цел избягване струпването на хора.

1. Всеки посетител задължително трябва да носи собствена СИНЯ химикалка за подписване на документите, както и изискващите се фотокопия.

2. Пропускането в помещението на Консулската служба ще се осъществява от охраната, като вътре ще се допускат само по двама души едновременно.

3. След подаване на документите на гишето, посетителят изчаква обработването им зад обозначението.

4. На всяко гише ще се допуска само по един посетител. Семейните двойки ще се обслужват един по един, като всеки ще изчаква реда си в приемната. При семействата с деца, единият родител също изчаква с децата в приемната, докато другият подаде документите.

5. Детски колички не се допускат до гишетата, освен в случаите, когато с детето е само единият родител.

6. Забранява се поставянето върху плотовете на гишетата на всякакви лични предмети (чанти, телефони, портфейли, торби и т.н.).

7. Заплащането на всички консулски услуги ще се извършва САМО С БАНКОВА КАРТА на поставените за целта POS-терминали. Пари в брой няма да се приемат.

 

Консулска служба при

Посолство на Република България

в Мадрид

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: