Нова дума

Важно за изборния ден в Испания

zoom Важно за изборния ден в Испания

6 юни 2024

Българите, живеещи в Испания, могат да гласуват за народни представители и за евродепутати от България на 9 април 2024 г. в 64 избирателни секции, разположени на територията на 55 населени места. (Адресите им може да видите тук.)

КОГА ЗАПОЧВА ИЗБОРНИЯТ ДЕН?

Изборният ден извън страната започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време. Когато в 20,00 ч. местно време пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия извън страната установяват техния брой и самоличност. Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Тези избиратели се допускат до гласуване след 20,00 ч. местно време, но не по-късно от 21,00 ч. местно време.

КОЙ ИМА ПРАВО ДА ГЛАСУВА?

Право да избират народни представители и евродепутати имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

В случай че избирателят е включен в съответния списък за гласуване, секционната избирателна комисия извън страната вписва следните данни: ЕГН, номер и вид на документа за самоличност, и го допуска до гласуване за народни представители.

Българските граждани с избирателни права, които не са включени в списъците за гласуване, се дописват от секционната избирателна комисия извън страната в съответния списък за гласуване (за Народно събрание и за Европейски парламент) и се допускат до гласуване след представяне на документ за самоличност и декларации по образец (Приложение № 86-НС и Приложение № 84-ЕП от изборните книжа, която може да свалите, разпечатите и попълните предварително от тук).

Секционната избирателна комисия извън страната вписва в съответния списък за гласуване следните данни на избирателя от документа му за самоличност: три имена, ЕГН, номер и вид на документа за самоличност, постоянен адрес в Република България, и допуска избирателя до гласуване.

След пускане на бюлетината за народни представители в избирателната кутия, избирателят се подписва в съответния списък за гласуване.

С КАКВИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ МОЖЕ ДА СЕ ГЛАСУВА?

Съгласно чл. 263, ал. 2 от Изборния кодекс избирател, който гласува извън страната, удостоверява самоличността си с паспорт, лична карта или военна карта.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: