Нова дума

Условия за гласуване извън страната на 9 юни

zoom Условия за гласуване извън страната на 9 юни

12 април 2024

Със свое решение от днес Централната избирателна комисия на България определи условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Според него избирателните секции извън страната се образуват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства (ДКП) на Република България и при спазване на законодателството на съответната държава. Те определят местоположението на избирателните секции въз основа на териториалното разпределение на българската общност в съответното населено място.

Организациите на българските граждани в съответното място може да правят предложения за местоположението на избирателните секции до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. Предложенията се правят не по-късно от 25 дни преди изборния ден (14 май 2024 г.) и се публикуват незабавно на интернет страниците на дипломатическите и консулски представителства. Организациите може да подпомагат дейността по подготовката и организацията на изборите извън страната, осигуряват контакти с местната администрация, подходяща зала за произвеждане на изборите, избирателни кутии, паравани за гласуване, скенер, мобилен интернет и друга техника.

При произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. ръководителите на дипломатическите и консулските представителства образуват избирателни секции:

- въз основа на решение на ЦИК за обявяване на места за образуване на избирателни секции по чл. 14, т. 3 ИК;

- въз основа на подадените заявления за гласуване извън страната по чл. 16, ал. 1 ИК и чл. 14 т. 2 ИК;

- в дипломатическите и консулски представителства съгласно чл. 14 т. 1 ИК;

- въз основа на преценка на ръководителите на дипломатически и консулски представителства съгласно чл. 14 т. 4 ИК.

Когато броят на избирателите, които са гласували в места на проведени до 5 години преди изборния ден избори е повече от 500, в съответните места се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.

Централната избирателна комисия не по-късно от 21 дни преди изборния ден (18 май 2024 г.) определя местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място, въз основа на обобщените данни по чл. 14 ИК. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва по реда на чл. 58 ИК пред Върховен административен съд в срок от три дни от обявяването му.

Български гражданин, който има право да избира в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и/или за народни представители на 9 юни 2024 г. и желае да гласува извън страната, може да заяви това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (14 май 2024 г.) чрез писмено заявление по образец – Приложение № 80-ЕП/НС от изборните книжа.

Заявлението може да бъде:

- подписано саморъчно и подадено лично до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава;

- изпратено с писмо по пощата или чрез куриерска услуга до дипломатическото или консулското представителство в съответната държава, като в едно писмо може да има повече от едно заявление, но във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице;

- подадено електронно, през интернет страницата на Централната избирателна комисия.

В заявлението по т. 15 избирателят вписва на български език на кирилица имената си по паспорт, военна карта или по лична карта единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница настоящия си адрес/адресът на пребиваване, както и мястото извън страната, в което желае да гласува. В заявлението си избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3 ИК.

Пълният текст на решението може да видите тук:

https://www.cik.bg/bg/decisions/3067/2024-04-12

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: