Нова дума

1602 заявления за гласуване подадоха от Испания

1602 заявления за гласуване подадоха от Испания

8 март 2023

На 7 март 2023 г. изтече срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина. 47 389 наши сънародници се регистрираха предварително в сайта на ЦИК и ще бъдат включени в избирателните списъци на съответните секции. За сравнение, на миналите избори броят им е бил над 50 000. В Испания подадените заявления за гласуване са 1602 – с 525 по-малко от вота на 2 октомври 2022 г.

[ Още ]

Електронно заявление за гласуване извън страната

Електронно заявление за гласуване извън страната

20 февруари 2023

Министерството на външните работи информира българските граждани, пребиваващи извън страната, че на Интернет страницата на Централната избирателна комисия е активирано Електронно заявление за гласуване в секция извън страната в Изборите за Народно събрание на 02 април 2023 г. (чл. 16, ал. 1, изр. 1, ал. 2 във връзка с чл. 243 ИК). Заявлението е достъпно на следния линк: Електронно заявление за гласуване в секция извън страната Обръщаме внимание, че с цел по-бързото протичане на изборния процес, е препоръчително българските граждани извън страната предварително да подадат заявление за гласуване за да бъдат включени в списъците за гласуване за секциите извън страната.

[ Още ]

Испания – принципно съгласна българите да гласуват на 2 април

Испания – принципно съгласна българите да гласуват на 2 април

14 февруари 2023

Уважаеми сънародници, На 2 април 2023 г. ще се проведат предсрочни избори за Народно събрание на Република България. В отговор на отправено от Посолството искане за съгласие до испанската страна, на 13 февруари 2023 г. Министерството на външните работи, Европейския съюз и сътрудничеството на Испания даде принципно съгласие за провеждането на избори за Народно събрание на Република България на територията на страната. При подготовката и провеждането на изборите през 2021 г. и 2022 г. Посолството в Мадрид осъществи ползотворно сътрудничество с българската общност и асоциациите в консулски окръг-Мадрид, които подпомогнаха своевременното осигуряване на подходящи изборни помещения и членове на секционните избирателни комисии.

[ Още ]

Условия и ред за образуване на избирателни секции извън страната

3 февруари 2023

Със свое решение № 1591-НС от 3 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия определи условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. І. Условия и ред за образуване на избирателни секции извън страната. При произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. гласуването и преброяването на гласовете на българските граждани извън територията на Република България се извършва в избирателни секции при спазване на изискванията на Изборния кодекс. Избирателните секции извън страната се образуват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства (ДКП) на Република България и при спазване на законодателството на съответната държава.

[ Още ]