Нова дума

Условия и ред за образуване на избирателни секции извън страната

3 февруари 2023

Със свое решение № 1591-НС от 3 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия определи условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. І. Условия и ред за образуване на избирателни секции извън страната. При произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. гласуването и преброяването на гласовете на българските граждани извън територията на Република България се извършва в избирателни секции при спазване на изискванията на Изборния кодекс. Избирателните секции извън страната се образуват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства (ДКП) на Република България и при спазване на законодателството на съответната държава.

[ Още ]