Нова дума

До 30 април подаваме заявления за разкриване на избирателни секции за евроизборите през май

4 април 2019

Със свое решение ЦИК публикува условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. Те стават факт с решения на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства (ДКП) на Република България при спазване на законодателството на съответната държава, въз основа на териториалното разпределение на българската общност.

Организациите на българските граждани в съответното място на територията на държавата могат да правят предложение за местоположението на избирателните секции до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. Предложението се прави не по-късно от 25 дни преди изборния ден (30 април 2019 г.).

При произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г., ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България образуват избирателни секции извън страната:

- в дипломатическото или консулското представителство;

- извън дипломатическото или консулското представителство в случаите по чл. 14, ал. 2 от ИК въз основа на подадените заявления по чл. 16, ал. 1 от ИК.

Всеки български гражданин, който има право да избира при изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и желае да гласува, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (30 април 2019 г.) чрез писмено заявление по образец (Приложение № 21-ЕП от изборните книжа, изтегли от тук) или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия (www.cik.bg) - ето директен линк: https://www.cik.bg/bg/ep2019/foreign-voting/submit

Адресите за изпращане на заявленията по образец в Испания са следните: Посолство на Република България в Мадрид, адрес: Embajada de Bulgaria, Travesía de Santa María Magdalena, 15, 28016 Madrid или Генерално консулство на Република България във Валенсия, адрес: Consolado General de la Republica de Bulgaria, c./ Antonio Suarez, 48, 46021 Valencia.

Избирателните секции извън дипломатическо или консулско представителство се образуват при наличие на не по-малко от 60 избиратели, заявили желание да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Заявленията се подават за определяне на броя на избирателните секции в местата в съответната държава и за съставяне на списъците по чл. 31, ал.1 от ИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Писменото заявление следва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Изпратените чрез куриерска услуга заявления в писмо се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“. Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“.

Право да избират членове на Европейския парламент от Република България по т. 7 имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари:


  1. Павлова 17/04/2019

    Здравейте, къде и как мога да видя колко заявления са подадени за гласуване в Испания ?