Нова дума

Трудови злополуки при работа от дома

zoom Трудови злополуки при работа от дома

1 февруари 2023

Най-малко четири са случаите в Испания, при които служители, претърпели злополуки по време на работа от дома (teletrabajo), като падане и инфаркт, са успели – чрез съдебни решения – да постигнат справедливост и да бъде признат трудовият характер на злополуките.

Падане при ходене до тоалетна през работния ден, други наранявания при ставане от бюрото за пиене на вода или инфаркт по време на работа са злополуки на служители, които не предизвикват съмнение относно трудовото им естество. Засегнатите обаче са били лишени от това условие с общ мотив: те не са се случили на нормално работно място, а докато са били в домовете си. Работниците, със съдействието на синдикалните организации, са обжалвали тези откази в съда и вече има поне четири решения, които признават злополуките за трудови и които са относими за тази нова форма на организация на труда – работата от разстояние.

В края на 2022 г. Социален съд № 1  на Касерес издава присъда във връзка с трудова злополука, претърпяна от работничка, която е предоставяла услуги в условията на дистанционна работа от дома си. В този случай работничката е паднала вкъщи, когато се е връщала от банята на работното си място. Вследствие на падането лицето е с контузия на лакътя и дясната страна, което е причинило временна неработоспособност. Това състояние първоначално е определено като нетрудова злополука, тъй като компетентните органи не го признават за трудова. Те считат, че работничката не е била „точно на работното си място“, тоест инцидентът не е настъпил, докато е седяла пред компютъра. Съдът решава, че по този начин не е спазен един от принципите, който е залегнал в Закон 10/21 от 9 юли относно работата от разстояние и който установява равни условия за работниците, извършващи работа в помещения на работодателя и работниците при работа от разстояние по отношение на условията на труд, включително, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Напълно логично е работникът да ходи до тоалетната през работно време, както у дома, така и на работното място, посочва съдът.

Върховният съд на Мадрид коригира решение на първоинстанционния съд и разпореждане на Национален институт за социално осигуряване (INSS), с което са се произнесли с непризнаване на трудова злополука, подчертавайки, че работното място не се ограничава до масата и стола. В решението е посочено, че с работата от разстояние работното пространство е разширено до домовете на хиляди хора. Професионалните рискове са пренесени и в домовете им, както и законовата защита на работниците. Върховният съд на Мадрид в своето решение признава нараняването на работник в кухнята му, когато е отишъл да пие вода, като трудова злополука.

В решение, издадено от Социален съд № 9 в Севиля, е посочено, че щетите, причинени на служителя от падането по стълбището (счупени ребра и няколко натъртвания по лакътя и бедрото), са настъпили по „времето и мястото на работа“, въпреки че е бил у дома си.

 

 

Статията подготви Невена Зидарова – ръководител

на Службата по трудови и социални въпроси към

Посолството на Република България в Мадрид

За контакт: тел. 913 455 761

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: