Нова дума

Отговори на въпросите от Фейсбук, след информационната среща от 5 декември

zoom Отговори на въпросите от Фейсбук, след информационната среща от 5 декември

7 януари 2022

Отново хиляди българи в Испания проследиха информационната среща за сезонна заетост, пенсиониране, права на шофьори и домашни помощници, която Службата по трудови и социални въпроси в Мадрид организира на 5 декември (може да видите запис от нея тук). Трудовото аташе към посолството Юлиана Николова и адвокат София Николаева отговориха на десетки въпроси, но по време на прякото излъчване във Фейсбук възникнаха още доста. Двете дами бяха любезни да отговорят и на тях.

Въпрос:

Здравейте, шофьор интернационал с апнемия може ли да се пенсионира в Испания?

Petko Naydenov 

Отговор:

Здравейте, г-н Найденов!

Ще се опитам да отговоря, въпреки неясно зададения въпрос. Не знам дали искате да кажете анемия или апнея.

Ако става въпрос за пенсиониране за стаж и възраст, то за 2022 година може да се пенсионирате на 65 годишна възраст, ако имате 37 години и 6 месеца трудов стаж.

Ако става въпрос за пенсиониране по болест по повода апнея, отговорът е, че може да внесете молба, за да ви се отпусне пенсия по болест.

Сама по себе си обструктивната апнея на съня не ни дава автоматично правото да ни пенсионират по болест. Екипът от специалисти, чиито доклад взема  предвид Националния осигурителен институт на Испания (INSS), за да определи решение, ще разгледа  патологията, която имате и трайните увреждания, до които е довела, за да прецени дали последните причиняват неспособност да упражнявате професията си. Тази оценка, ще се направи като се вземат предвид множество фактори като степен на обструктивната апнея, дали е умерена или тежка, сънливостта ви през деня, как ви се отразява лечението (предполагам ви е изписан CPAP или BIPAP), факта ,че сте  шофьор и типа товар, който превозвате (опасен или не ).

Ако не е апнея, а анемия, отговорът е съшия, с промяна на клиничните прояви на патологията: коя е причината за анемията, дали ви повлиява добре лечението и т.н.

Поздрави! 

Въпрос:

Моля за вашия отговор  на следния въпрос: Ако се пенсионирам съгласно испанския закон /с пенсия и помощи  /и в последствие реша да се прибера за постоянно в България, какви последици ще има за мен?

Eva Stefanova 

Отговор:

Здравейте, г-жо Стефанова!

Ако сте бенефициент на помощи, неразрешеното напускане на страната от Службата по заетостта (SEPE) е нарушение на задълженията ви като бенефициент и би довело до санкционирането ви. Ако сте бенефициент на пенсия за стаж и възраст и имате отпусната добавка към същата, фактът, че ще фиксирате адреса на местоживеене в друга държава, ще доведе до загубата на правото ви да я получавате. Ще ви се изплаща само пенсията изчислена на база години стаж и осигурителни ставки в Испания.

Поздрави!

Въпрос:

Получавам вдовишка пенсия от България и от Испания. Време е да се пенсионирам по възраст. Моля да ми отговорите какво ще стане с вдовишката ми пенсия.

Stoyna Pavlova

Отговор:

Здравейте!

Получаването, засега, на вдовишка пенсия е съвместимо с получаването на пенсия по стаж и възраст според испанското законодателство. Единственото ограничение е сумата, получена от сбора на двете пенсии, да не надхвърля  2.819,00 евро, което е тавана за на пенсията за стаж и възраст за тази година. Поздрави!

Въпрос:

Здравейте! Благодаря, че ми отговорихте. Искам да докажа в България стажа си в Испания, за да ми признаят в НОИ в България. Какъв документ трябва да взема от Испания? Аз съм в България и сега ми искат стажа. Благодаря.

Georgi Yovshev

Отговор:

Уважаеми г-н Йовшев,

Не е нужно да изисквате какъвто и да било документ, удостоверяващ годините трудов стаж в Испания. Тъй като и двете страни са членки на ЕС, обменът на информация е служебен и по електронен път, по силата на Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Трябва Националния осигурителен институт да го изиска служебно.

Поздрави! 

Въпрос:

Пенсионер по болест съм в Испания (incapacidad total), получавам пенсия въз основа на стажа ми е Испания .

Въпросът ми е стажа ми от България може ли да се добави към този в Испания?

Elena Raykova Kancheva

Отговор:

Здравейте, г-жо Кънчева! 

Би следвало този стаж да е взет предвид при изчислението на пенсията ви, ако сте внесла формуляра за трудоустрояване по болест по силата на евро регламенти. Ако това не е така, сега вече няма как да се сумира този стаж.

Поздрави!

Въпрос:

Как се котизира нощният труд за пенсия?

Zlatka Daniel Dimitrovi 

Отговор:

Здравейте!

Дали нощния труд ще бъде възнаграден допълнително, или не, зависи от колективния трудов договор (Convenio Colectivo del Sector), който регулира сектора на професията ви.

Като общо правило работниците, които полагат нощен труд, имат допълнителна добавка към основната заплата. Тази добавка (plus de nocturnidad) се включва към осигурителната ставка, повишавайки я, и така също е обложена с данък.

Има и други случаи, като например в повечето колективни трудови договори в транспортния сектор, където тази добавка не се изплаща отделно, а се предполага, че е включена при фиксирането на основната заплата. В такъв случай вече има една по-висока основна заплата, което – разбира се, – се отразява и на осигурителната ставка.

Има и трети случаи, при които този нощен труд не се възнаграждава допълнително и в такъв случай не влияе на осигурителната ставка за пенсия.

Поздрави!

Въпрос:

Моля отговорете, при пенсия в Испания по болест (incapacidad permanente total) и испански стаж 14 г., при достигане на 65 г. тази пенсия преминава ли в такава по възраст, при условие че няма 15 г. стаж (липсва 1 г.)? Благодаря ви!

Elka Ruhcheva 

Отговор:

Здравейте!

Няма как да се  пенсионирате по стаж и възраст, ако нямате трудов стаж 15 години. В такъв случай, при навършване на 65 години не може да упражните правото си да изберете по-високата социална придобивка (пенсия по стаж и възраст или по болест).

Поздрави!

Въпрос:

Роден съм 1956 г. на 26.07. Кога трябва да се пенсионирам във Испания?

Васил Цветанов Занков

Отговор:

Здравейте!

Ако имате 37 години и 6 месеца трудов стаж между България и Испания, може да се пенсионирате и сега, тъй като имате 65 години.

Ако нямате този трудов стаж, може да се пенсионирате при навършване на 66 години и 2 месеца.

Поздрави!

Въпрос:

Шефът ме уволнява, как се взима паро в България? Може ли да се вземе парото наведнъж?

Frupcheto Frupcheto Frupcheto

Отговор:

Здравейте!

Ако получавате обезщетение за безработни (paro), може да изнесете правото си да го получавате в друга страна на Европейския Съюз, в случай че причината за пътуването ви е търсене на работа, за период от 3 месеца, които може да удължите за още 3. За това трябва да поискате разрешение от Бюрото по труда (Servicio blico de Empleo Estatal), да поискате формуляр U2 и да се впишете като търсещ работа в България в срок от 7 дни.

За да се вземе обезщетението за безработни (paro) наведнъж като капитал, трябва да се внесе молба пред Бюрото по труда (Servicio Público de Empleo Estatal), към която трябва да се приложи и бизнес проект с описание на нужен капитал и в какво ще бъде инвестиран. След като получите решението, с което Бюрото по труда ви отпуска поискания капитал, в срок от 1 месец трябва да удостоверите, че сте се регистрирал като само осигуряващо се лице (autónomo), да се регистрирате пред данъчни служби и да имате фактурите за закупуване на всички елементи на инвестиция, описани в бизнес плана.

Успех!

Въпрос:

Получавам помощи за 52 год. Тези години признават ли се за пенсия в Испания и в България?

Darina Stoyanova Ganeva

Отговор:

Здравейте!

Признават се само в Испания.

Поздрави.

Въпрос:

Имам ли право на помощ над52 год.? Стажът ми от България е 15 год., в Испания 5 год. Благодаря.

Ivanka Dimitrova

Отговор:

Здравейте, г-жо Димитрова!

За да имате право на тази помощ, освен 15 години трудов стаж, сборуван между този в Испания и България, трябва да са внесени осигурителни вноски във фонд „Безработица“ минимум 6 години, да сте навършили нужната възраст от 52 години,  приходите ви да не надхвърлят 75 % от минималната заплата, да сте вписана като търсеща работа и да  е приключило изплащането на обезщетението за безработни.

Поздрави.

Въпрос:

Февруари подадох документи за комплиментите или помощта за Испания, но живеех при дъщеря ми и беше продала един апартамент и не ми го дадоха. Сега тази година мога ли да подам отново?

Dochka Kostadinova Georgieva

Отговор:

Здравейте!

Не разбирам за какво сте подала документи, но по принцип доходите за повечето социални придобивки се декларират всяка година, така че може да ги подадете отново.

Поздрави.

Въпрос:

Пенсионерка съм в България. Преди три седмици са ми подадени документите за пенсия в Испания. Въпросът ми е имам ли право на помощ до получаването на пенсията, и ако имам, къде и какво трябва да направя? Благодаря предварително .

Dimitrinka Koleva

Отговор:

Здравейте!

Генералния Закон за Социалното Осигуряване (Ley General de la Seguridad Social) не предвижда изплащането на някакъв тип помощ до получаването на пенсията.

За друг тип помощи ви съветвам да се обърнете към социален  работник.

Поздрави.

Въпрос:

Здравейте, в България имам 23 год. стаж, в момента съм на помощи и котизирам. Предстои ми пенсиониране януари 2023 година, искам да се пенсионирам, в Испания имам 10 год. стаж, у нас не съм пенсионирана. Какво трябва да направя? Предварително Ви благодаря!

Rosi Kostadinova

Отговор:

Здравейте!

Трябва да внесете заявление за пенсиониране по силата на еврорегламенти (solicitud de jubilación-Reglamentos Comunitarios). Заявлението се внася пред Националния Осигурителен Институт ( Instituto Nacional de la Seguridad Social). Двете администрации, българската и испанската, ще диктуват решение относно пенсионирането ви.

Поздрави.

Въпрос:

Здравейте, бихте ли ми казали точно кой закон освобождава шофьор на тир от разтоварване?

Lyubka Tomova

Отговор:

Здравейте, г-жо Томова!

Нормата, която регулира тази ситуация в Испания, е Закон 15/2009 за  Договорите за транспорта на стока по сухоземен път и по-конкретно чл.20,  който гласи следното:

“Лицата, задължени да извършват товарене и разтоварване:

1. Операциите на товарене на стоката на борда на превозното средство, така както разтоварването на същите, ще са за сметка на товародателя в първия случай и на получателя във втория.

2. Товародателя и получателя ще поемат последствията от щетите от гореописаните действия.

Без съмнение, превозвачът ще е отговорен за щетите, понесени на стоката , когато са впоследствие на неправилно подреждане на същата следвайки инструкциите на превозвача.“

Текстът на закона е достатъчно ясен и няма основание да се иска допълнително тълкуване, но не можем да подминем и една друга норма, която има задължително приложение на територията на цяла Испания, и това е Второто генерално споразумение на транспортните фирми. Според член 16 на текста имаме няколко вида шофьори:

1. Шофьор–механик. Това е работник, който в притежание на свидетелство за управление на МПС, категория С+Е, се наема със задължението да управлява каквото и да е превозно средство на фирмата с ремарке или полуремарке, помагайки, ако се налага поправка, и носейки отговорност за превозното средство и за товара, задължен е да попълва цялата документация и в случай на нужда – да ръководи товаренето на превозното средство. Има задължението да извърши нужните действия за запазването и манипулация на стоката.

2. Шофьор. Това е работник, който въпреки факта, че притежава свидетелство за управление на превозни средства категория С+Е, се наема единствено за да управлява превозни средства, изискващи по- нисък клас категория и в случай че така му се нареди, да участва активно във товаренето на стоката, но без да надхвърля часовете на един работен ден.

3. Когато шофьорът управлява автовоз, е негово задължение товара и фиксирането на автомобилите на камиона, както и разтоварването.

Много често, напоследък, фирмите наемат шофьори незаконно, назначавайки ги като категория шофьор, а не както би било правилно като шофьор-механик. Последствията са, че първо ги осигуряват на по-ниска осигурителна база и второ могат да ги задължат да товарят и разтоварват. Затова съветвам да  се обърне специално внимание, когато се подписва трудовия договор.

Поздрави.

Въпрос:

Пенсионер съм в България, мога ли да се предпенсионирам в Испания?

Valeria Dimitrova

Отговор:

Здравейте!

Предсрочно доброволно пенсиониране е възможно при навършена възраст от 63 г. или 63 г. и 4 мес. (в зависимост от натрупания стаж), наличие на общо 35 г. осигурителен стаж (възможно е сумиране на българския и испанския стаж) и така получената пенсия, изчислена за стажа, положен в Испания, трябва да е по-висока от минималната пенсия. Поздрави.

Въпрос:

Добър ден. Майка ми има стаж 18 г. в Испания и 25 г в България. На 64 г. е и пита дали може да се пенсионира в Испания?

Asen Georgiev

Отговор:

Здравейте.

Да, може да се пенсионира при навършване на 65 години.

Поздрави.

Въпрос:

Имам документ за трудов стаж от едно училище. Как да го представя пред НОИ от Испания? Стажът е отпреди 1999 година.

Документът е преведен от заклет преводач, но от Seguridad social не го зачитат.

Margarita Kroumova

Отговор:

 

Здравейте Г-жо Крумова,

Какъвто и документ да представите, той няма да бъде взет под внимание. Националния Осигурителен Институт в Испания (INSS) ще признае стаж, положен в България, само и единствено, ако същият е потвърден служебно от НОИ България.

Поздрави. 

Въпрос:        

Здравейте. Аз съм на 55 години и от 8 години получавам Incapacidad permanente absoluta до живот, спечелена от Juicio superior de Catalunya, като понеже живея в Испания, получавам и com. minimo. Въпросът ми е ако започна работа към Centro especial de trabajo por 4 horas, могат ли от seg.social, виждайки че съм почнал работа, да ми премахнат абсолютата със тотал, прескачайки съдебното решение от върховния съд на пр. Каталуния. Живея вече 16 год. в Испания. Лошото е че от България получавах също пенсия по болест от 2007 до Август месец тази година, но ми я намалиха на 40%, от което автоматично не получавам никакви средства, и се чудя как е възможно да ми я спрат от Бг., след като здравословното ми състояние не се е подобрило... Опериран съм от сърце, митрална клапа.

Iliyan Kirilov Ivanov

Отговор:

Здравейте!

Според чл. 198 на Генералния Закон за Социалното Осигуряване (Ley General de la Seguridad Social) получаването на  тази доживотна социална придобивка не е несъвместимо с онзи тип дейности, които са съвместими със здравното ви състояние и не представляват промяна в способността ви на работа.

Във вашия случай, без значение дали пенсионирането е признато със съдебно решение или административно такова, то може да ви спрат пенсията, ако работата, която извършвате е несъвместима със здравословното ви състояние или имате промяна в способността ви на работа.

Поздрави.

Въпрос:

Пенсионер съм в България при стаж 26 г., 4 месеца в България и Испания 10 г., 1 месец. Мога ли на 65 г. да се пенсионирам в Испания?

Natalia Damyanova

Отговор:

 

Здравейте!

Не, не можете. Понеже не предлагате информация за възрастта ви, не бих могла да отговоря кога ще може да ви пенсионират.

Ако ги навършвате тази година и нямате 37 години и 6 месеца трудов стаж , може да се пенсионирате при навършване на 66 години и 2 месеца.

Поздрави.

Въпрос:

Не разбирам добре – за пенсиониране в Испания трябва да имаш поне 2 год. преди датата на пенсиониране или 2 год. от последните 15 год. преди пенсиониране?

Отговор:

 

Две години стаж през последните 15 години преди пенсиониране.

Поздрави.

Въпрос:

Здравейте, адвокат Николаева!

Родена съм през август 1960г. и съм на 61 години. От 2006 година живея и работя във Валенсия. В България имам 19 години и 11 месеца трудов стаж. В Испания имам до момента 9 години и 1 месец трудов стаж. В момента съм на паро до 13 януари 2022 г., след което ще получавам  Subsidio de mayores de 52 años de 451Eвро, докато се пенсионирам в Испания (предполагам през 2028 г.). Тази година получих писмо от НОИ с напомняне, че имам право да подам документи за пенсиониране след юни 2022 г., когато ще съм на 61 г. и 10 месеца, ако имам необходимия трудов стаж, който аз нямам. В стажа ми в България не влизат 2 години майчинство за сина ми, роден през юли 1982 г., докато бяx студентка. Освен това имам право да закупя до 5 години трудов стаж за пенсия в България.

Въпроси:

1. Кога мога да се пенсионирам в България, ако не закупя допълнително 5 години трудов стаж?

2. Кога мога да се пенсионирам в България, ако закупя допълнително 5 години трудов стаж?

3. Мога ли да подам всички документи за пенсиониране, които имам от Испания без да пътувам до България и къде?

Предварително благодаря за получените отговори и отзивчивостта и помощта,  която ни оказвате с тази среща online.

Поздрави от Валенсия:

Румяна Костова

Отговор:

Уважаема г-жо Костова,

За България: в Глава шеста на Кодекса за социално осигуряване: Задължително пенсионно осигуряване, чл. 68 гласи:

Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и 10 месеца от жените и 63 години и 10 месеца от мъжете и осигурителен стаж 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:

1. до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст;

2. до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с 2 месеца, а от 1 януари 2018 г. - с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.

(2) От 31 декември 2016 г. осигурителният стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете.

(3) В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, до 31 декември 2016 г. те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст.

(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) При преценяване на правото на пенсия по ал. 1 и 2, свързана с прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, когато само със зачетения по българското законодателство осигурителен стаж лицето не придобива право на пенсия, но има поне 15 години действителен осигурителен стаж и до удостоверяване на чуждия осигурителен стаж навърши възрастта по ал. 3, се отпуска пенсия в размер на социалната пенсия за старост, при условие че лицето не получава друг вид пенсия.

Меродавна за Вашия случай е ал. 4, тъй като имате над 15 г. действителен осигурителен стаж (19 г. 11 м.). Съгласно ПМС № 200 от 23.06.2021 г. социалната пенсия за старост е определена в размер на 148.71 лв., считано от 01.07.2021 г.

Съгласно чл. 9 ал. 2 т.1 от КСО периодът на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете се зачита за осигурителен стаж без да се правят осигурителни вноски. Във Вашия случай обаче има припокриване на периоди, ако решите да купите 5-те години от следването си...

Годините, през които сте на субсидия над 52 г., не се зачитат за осигурителен стаж. Копирам Ви становището на НОИ по въпроса:

Когато едно лице подаде заявление за отпускане на пенсия по българското законодателство и посочи, че има осигурителни периоди, завършени по законодателството на държава-членка, удостоверяването на тези осигурителни периоди се извършва чрез утвърден формуляр, който се разменя само между осигурителните институции на двете държави-членки. В този формуляр съответната осигурителна институция посочва продължителността на осигурителни периоди, които конкретното лице е придобило по нейното законодателство. Някои осигурителни институции на държави-членки, в това число и на Испания, посочват периодите, които са придобити от лицето по нейното законодателство за преценка право на пенсия и тези, които са придобити само за изчисляване размера на пенсията. Тези периоди могат да са с еднаква продължителност и да се припокриват по време, а може да са и с различна продължителност и съответно да не съвпадат по време. Преценката за това кои осигурителни периоди се удостоверяват за преценка право на пенсия и кои само за изчисляване размера на пенсията, какъвто е случаят с предпенсионните обезщетения по испанското законодателство, се извършва от осигурителната институция на държавата, по чието законодателство са придобити въз основа на нейното национално законодателство.

От своя страна, принципът на сумиране на осигурителни периоди, установен в чл. 6 от Регламент 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност, изисква периодите, за които е подадена информация от други държави-членки, да се сумират така както са потвърдени, без да се поставя под въпрос тяхното качество. Поради тези причини, за длъжностното лице в Националния осигурителен институт не съществува възможност при преценка право на пенсия на дадено лице да вземе предвид осигурителните периоди, потвърдени от чужда компетентна институция за право на пенсия, в различен от посочения размер (например посочени само за изчисляване на размера на пенсията).

3. Документи да пенсиониране по българското законодателство можете да подадете в офис на сегуридад сосиал по местоживеене и представите документите за български стаж, с които разполагате (трудова книжка, осигурителна книжка, УП 2, УП 3, договор за работа). Служителят трябва да им направи заверено копие, което се изпраща в НОИ България по служебен път и да Ви върне оригиналите.

Обръщам Ви внимание, че за НОИ Вие сте адресно регистрирана в България по настоящ адрес и евентуална кореспонденция с Вас ще бъде изпращана на настоящия Ви адрес. Ако на този адрес не живее никой или нямате доверено лице да препраща кореспонденцията, това ще доведе до загуба на информация и може де имате забавяне на производството.

Поздрави.

Въпрос:

Ако лицето е пенсионирано в България и след това работи в Испания, този следващ трудов стаж с каква процедура (документи) може да се добави към пенсията? 

Elena Raykova Kancheva 

Отговор:

Трудовият стаж, положен в България, има отношение само към българската пенсия. Трудов стаж, положен в друга държава членка, се взима предвид само за определяне на правото на българска пенсия, но не и за размера на пенсията. В този смисъл, трудов стаж в друга държава не дава отражение върху размера на българската пенсия.

Въпрос:

Здравейте, имам около 5 год. стаж в България, но фирмите отдавна не съществуват. В НОИ има само един работодател. Къде и към кого трябва да се обърна, за да мога да намеря стажа си? 

Petia Yaneva 

Отговор:

Оттук https://apps2.nssi.bg/ARCHRegisteredEmployers/ можете да видите дали тези фирми са предали осигурителният си архив в НОИ. В този случай трябва да подадете заявление в НОИ да издаде удостоверение за трудов стаж въз основа на намиращите се в архива осигурителни документи. Ако в архива няма документи, съществува възможността да се признае трудов стаж чрез съд. Трябва да намерите свидетели, които да потвърдят пред съда, че в съответния период действително сте работила в съответното предприятие. Процедурата може да извършите сама на място или да упълномощите адвокат или друго лице, което да движи процедурата. 

Въпрос:

Добър ден. Исках да попитам: Що за пенсия по болест е 9,65 лв. по българското законодателство? Говорим за човек с диабет, тип 1, с ТЕЛК 60% нетрудоспособност? Защо не се зачита изискуемият стаж от 5 години в Испания, за лица над 30-годишна възраст? Що за пенсия е това?

Dimitrina Kirilova Dimitrova 

Отговор:

Данните, които предоставяте, не са достатъчни, за да дадем отговор. За база на изчисление на размера на пенсията се взема предвид осигурителният доход и осигурителните вноски на лицето: 
Чл. 70, т. 4 от КСО - За пенсиите, отпуснати с начална дата преди 1 януари 2019 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето и от осигурителния му доход за периода след тази дата до датата на отпускане на пенсията. В случаите, когато осигурителният доход на лицето до 1 януари 1997 г. е за период, по-малък от три години, индивидуалният коефициент се изчислява от този доход. При определяне на индивидуалния коефициент на самоосигуряващо се лице се взема предвид доходът, върху който са внесени осигурителните вноски.

Не е възможно да се взема предвид осигурителен доход за стаж в друга държава.

Въпрос:

Предстои ми пенсиониране по болест в Испания. Изгубена трудова книжка. Какво трябва да направя? Благодаря.

Nina Ivanova 

Отговор:

Най-добре си наемете адвокат в България, който от Ваше име да предприеме необходимите действия за удостоверяване на трудовия стаж в България. Ако работодателите са закрили дейност и са предали осигурителния си архив в НОИ, то НОИ по служебен път може да издаде удостоверение за този трудов стаж. Ако работодателите обаче са действащи, трябва лично или чрез упълномощено лице да се изиска издаването на УП2 и УП3 от тези работодатели.

Поздрави.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари:

  1. Здравейте, имам 5 г. тр.стаж в Испания, а В България 27, на 59 г. съм, как ще се отрази Испанският стаж, когато навърша пенсионна възраст? Вмомента работя в България и смятам да се пенсионирам тук. Благодаря предварително!


  2. Петра 31/08/2023

    Здравейте получавам вдовишка пенсия от Испания но от няколко месеца ми е спряна пратила съм деккарация от Ной за живот но нямам одговор


  3. НОВА ДУМА 27/09/2023

    Здравейте, г-жо Стефанова! Към момента едно от изискванията за пенсиониране в Испания е две от последните 15 години трудов стаж, преди придобиване право на пенсия, да са работени тук. Ако това е и Вашият случай, Испания ще Ви изчисли пенсията пропоционално и ще получавате пари само за 5-те години стаж тук.


  4. НОВА ДУМА 27/09/2023

    Здравейте, Петра! Във Вашия случай е най-добре да се обърнете за съдействие към адвокат. Поздрави и успех!