Нова дума

Фирмен сертификат (certificado de empresa) – за какво е необходим този документ

zoom Фирмен сертификат (certificado de empresa) – за какво е необходим този документ

15 декември 2021

Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на България в Мадрид отново предоставя полезна информация за българите в Испания, за да се ориентират по-лесно в испанската бюрокрация. Днес ръководителят на службата Юлиана Николова разяснява за какво е необходим фирмен сертификат (certificado de empresa):

Това е един от списъка с документи, необходими за заявяване на обезщетение за безработица (paro). Издава се от предприятието и чрез него се удостоверява причината, поради която работникът е прекратил трудовите си взаимоотношения с работодателя.

Чрез този документ се доказва пред бюрото по труда местоработата за последните шест месеца и причината за напускане (уволнение, край на срока на договора за работа, неизпълнение на пробния период, масово уволнение ERE, доброволно напускане и др.). В зависимост от посочената в сертификата причина за прекратяване на работата, работникът има или няма право на обезщетение за безработица.

Обществената служба по заетостта SEPE няма право да тълкува посоченото в сертификата основание за напускане, освен ако по-късно не бъдат представени други обстоятелства относно причината за прекратяване на заетостта.

Чрез този сертификат също така се изчислява стойността на обезщетението или помощта за безработица, тъй като в него са посочени котизационните бази, въз основа на които се правят изчисленията.

Когато е представен на хартия, сертификатът трябва да има следните реквизити:

- подпис от оторизирано лице и печат на фирмата;

- причина за прекратяване на заетостта;

- вид на договора и времетраене на работния ден;

- котизациите за общи удръжки  (contingencias comunes) и за безработица;

- полагаем и неизползван годишен отпуск.

Работодателят трябва да издаде сертификата в срок от десет дни, считано от първия ден, в който е настъпила ситуацията на безработица. Обичайно документът се изпраща по електронен път на обществената служба по заетостта SEPE, особено ако става въпрос за фирма с по-голям брой работници. Като изключение може да бъде издаден и на хартия, най-вече от фирми с под 10 работници или такива, които извършват сезонни или временни дейности (actividad fija discontinua o temporal).

Работникът има право да поиска от SEPE да му бъде издадено копие на сертификата.

Ако работникът има електронно DNI, електронен подпис или код за достъп, може да достъпи сертификата си онлайн на страницата на SEPE https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedimientos-y-servicios/personas/proteccion-por-desempleo/consultas.html;jsessionid=6CD751AE9C57850869D3D7DDC82D90CE.sedepropuba. На същия линк има наръчник за използване на този електронен инструмент.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: