Нова дума

Нов портал предлага актуализирани данни за трудовия стаж в Испания

zoom Нов портал предлага актуализирани данни за трудовия стаж в Испания

23 април 2021

Министерството на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията стартира портала Import@ss (https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass), който предлага актуализирани данни за трудовия стаж и позволява извършването на до 40 различни процедури. Това е приложение, чрез което всеки регистриран в социалноосигурителната система на Испания гражданин, може да извършва проверка на трудовата си история и на актуалното си състояние, както и да подава документи по различни процедури – за самонаето лице, домашен помощник, промяна на лични данни и на такива за контакт, информация и заплащане на дължими към социалното осигуряване суми и др.

Порталът има две части – основна, с публичен достъп и лична страница. В основната част са посочени стъпките и начините за ползване на портала, както и услугите, които предлага. В личната страница, достъп до която може да се извърши чрез SMS, Cl@ve или електронен подпис, всеки може да види личното си трудово досие.

Домашните помощници и техните работодатели разполагат с отделна страница в портала, с обширна информация за услугите и стъпките, които трябва да се следват за достъп и извършване на действия.  Работодателят може да регистрира нает домашен помощник, да види данните на наетото от него лице, кога е бил нает, кога е срокът за следващото заплащане на вноските и др. Може да се правят промени на адреса на местоработата на домашния помощник, на банковата му сметка и др. Домашният помощник, от своя страна, може да види детайлите по трудовия си договор, какво внася работодателят му като осигурителна вноска, както и да види своята част от вноската.

Самонаетите могат да видят на своята страница наръчник за действията и услугите, които предлага портала за самонаети. Има и раздел с най-често срещаните въпроси и отговори.

Паралелно с пускането на портала в действие върви и неговото обновяване с нови и подобрени услуги и дейности. Порталът е достъпен от web страницата на социалното осигуряване, от страницата с е-услуги и от мобилното приложение на институцията. Препоръката е да се използват браузърите Google Chrome, Windows Edge или Mozilla Firefox, но не и Internet Explorer.

 

Служба по трудови и социални въпроси

към посолството на Република България в Мадрид

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: