Нова дума

Службата по трудови и социални въпроси с важна информация за сънародниците в Испания

zoom Службата по трудови и социални въпроси с важна информация за сънародниците в Испания

17 септември 2020

В последно време в Посолството на Република България в Мадрид зачестиха въпроси от постоянно живеещи в Испания български граждани за възможността за издаване на документ, който да удостоверява, че лицата не са здравно осигурени в България и нямат здравни осигуровки, които да подлежат на изнасяне в чужбина.

Националната агенция по приходите (НАП) издава Удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права, след подаване на Искане за издаване на документ, което се входира на място в офис на НАП по постоянен адрес по лична карта, по пощата с обратна разписка или чрез Интернет при наличие на ПИК (персонален идентификационен код) или КЕП (квалифициран електронен подпис). Ако Искането се подаде по електронен път, може да бъде посочен електронен адрес, на който Удостоверението да бъде изпратено. Срокът за издаване на документа е 7-дневен.

Списък на адресите на териториалните поделения на НАП може да намерите в интернет страницата на Агенцията https://nra.bg/page?id=24.

 

Служба по трудови и социални въпроси към

Посолството на Р България в Мадрид

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: