Нова дума

Информация за българските пенсии за осигурителен стаж и възраст през 2015 г.

Информация за българските пенсии за осигурителен стаж и възраст през 2015 г.

1 април 2015

Съветникът по трудово и социални въпроси в българското посолство в Мадрид Елица Славчева предоставя информация за пенсионирането в България през 2015 г.

 

През 2015 г. предвиденото покачване на възрастта за пенсиониране е спряно, а необходимият стаж се повишава с четири месеца и за двата пола, в сравнение с 2014 г. Така, през 2015 г. жените могат да се пенсионират при навършена възраст от 60 години и 8 месеца (колкото беше и през 2014 г.) и при 35 години осигурителен стаж. Мъжете – при навършени 63 години и 8 месеца (колкото беше през 2014 г.) и 38 години осигурителен стаж. 

Лицата, които през 2014 г. са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат да се пенсионират и през 2015 г. и през следващите години, независимо от измененията. Това е така, защото правото на пенсия не се погасява по давност.

В случай, че лицата нямат право на пенсия при горните условия, те придобиват право на пенсия при навършване на 65 години и 8 месеца (за мъжете и жените) и минимум 15 години действителен осигурителен стаж.

Според българското социално-осигурително законодателство, определени категории лица имат право да се пенсионират по-рано при определени условия – например военнослужещите, държавните служители по Закона за МВР, държавните служители от ДАНС и др.

Лицата, които са работили при условията на първа и втора категория труд (напр. миньори, пилоти, работници в атомна централа, локомотивни машинисти, шофьори на автобуси и др.), имат право да се пенсионират при следните условия:

При първа категория:

За жените – възраст 47 години и 8 месеца; стаж 10 години при първа категория; сбор от осигурителен стаж и възраст равен на 94.

За мъжете – възраст 52 г. и 8 месеца; стаж 10 години при първа категория; сбор от осигурителен стаж и възраст равен на 100.

При втора категория:

За жените – възраст 52 години и 8 месеца; стаж 15 години при втора категория; сбор от осигурителен стаж и възраст равен на 94.

За мъжете – възраст 57 години и 8 месеца; стаж 15 години при втора категория; сбор от осигурителен стаж и възраст равен на 100.

По-горните условия са със срок на  действие до края на 2015 г.

Учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст три години по-рано от възрастта им, на която биха се пенсионирали по общия ред, и при учителски осигурителен стаж от 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

При изчисляване на размера на пенсията се взимат предвид:

- доход, от който се изчислява пенсията – определя се, като средномесечният

осигурителен доход за страната за 12 месеца преди отпускането на пенсията се умножи по т.нар. „индивидуалния коефициент на лицето”.

 

Пълният текст е публикуван в брой 527 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: