Нова дума

Получаване на испанско паро в България и пенсиониране тук

17 октомври 2013

Въпрос 1:

Уважаема редакция,

Моля, за разяснение по следната тема – как мога да получавам парото си от Испания в България и ще се запази ли размерът му?

Поздрави!

Радослав Борисов

* * *

Уважаеми г-н Сапарев,

И аз имам подобен проблем. Ще излизам в паро, а се налага са замина за България, понеже не мога да живея с тези пари в Испания.

Мога ли да си прехвърля обезщетението в България? Прочетох, че е необходимо да минат 4 седмици от регистрацията.

Благодаря ви предварително!
С уважение,

Кристян

 

Отговор 1:

Здравейте!

Да, ще можете да получавате обезщетението за безработица в България, но при определени условия и друг размер. Съгласно новото законодателство на ЕС по отношение на координацията на социално-осигурителните системи на държавите-членки на ЕС, съответно Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004, когато се върнете в България, попадате под действието на българското законодателство в тази област. Ето какво казва чл. 64 от Регламент (ЕО) 883/2004 по този въпрос:

Безработни лица, които отиват в друга държава-членка

1. Напълно безработно лице, което отговаря на изискванията на законодателството на компетентната държава-членка за получаване на обезщетения, и което отиде в друга държава-членка, за да търси обезщетения за безработица при следните условия и в следните граници:

a) преди своето заминаване безработното лице да е било регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава в продължение най-малко на четири седмици, след като е станало безработно.

Компетентните служби или институции обаче могат да дадат разрешение за заминаването му преди да е изтекъл такъв срок;

б) безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата-членка, в която е отишло, да е обект на процедурата за контрол, установена там, и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава-членка. Това условие се смята за изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в седемдневен срок от датата, когато е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало. Компетентните служби или институции могат да удължат този срок в изключителни случаи;

 

Пълният отговор на Раймонд Сапарев на тези въпроси е публикуван в брой 490 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: