Нова дума

Ред за отпускане на пенсиите в България

Ред за отпускане на пенсиите в България

21 март 2013

Цел и правно основание:

Целта на настоящата статия е да окаже редът, по който се отпуска пенсия у нас. Добре е читателите да са запознати с правното основание за това, опредени в следните нормативни документи:

В чл. 68-69а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) са определени правата за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В чл. 70 и 70а е посочен начинът за изчисляване размера на пенсията.

В § 4, ал. 1 ПЗР КСО е предвиден преходен период – до 31 декември 2014 г. включително, в който за някои категории лица се запазват по-благоприятни условия за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст (например – при по-ниска възраст). Това са лицата, работили при особено тежки условия, както и лицата, които са работили при условията на първа и втора категория труд, определени в НКТП.

В § 5 ПЗР КСО е предвиден преходен период – до 31 декември 2020 г. включително, за пенсиониране на учителите, които придобиват право на пенсия на база учителски осигурителен стаж, по-рано от възрастта за пенсиониране.

В чл. 71-79 на Кодекса са определени правата за отпускане, размера на пенсия и доходът, от който се изчислява размерът на пенсията за инвалидност.

В чл. 80-83 са определени правата за отпускане, видовете и размера на наследствените пенсии.

В чл. 84 е определено правото на добавка от пенсията на починал съпруг.

В чл. 85-93 са определени правата за отпускане на пенсии, несвързани с трудова дейност.

Процедура по извършване на административната услуга е следната:

  1. Компетентен орган

Органите, които определят и отпускат личните и наследствените пенсии и добавките към тях, са длъжностните лица по пенсионно осигуряване към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ).

Министерският съвет по определени от него условия и ред в изключителни случаи може да отпуска пенсии (персонални пенсии – чл. 92 от КСО) на лица, по отношение на които не са налице някои от изискванията на този кодекс.

  1. Заявители

Заявители, в зависимост от вида на пенсията, са:

 

Целият текст е публикуван в брой 476 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: