Нова дума

Датите на изпитите за придобиване на испанска националност през 2020 г.

zoom Датите на изпитите за придобиване на испанска националност през 2020 г.

23 януари 2020

Всяка година институтът „Сервантес“ организира двата изпита – за диплома за владеене на испански език DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) и за доказване познаването на испанската Конституция, както и на социалната и културна реалност в страната CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España), които са необходими за придобиване на испанска националност поради резиденция. Изпитите са разпределени в няколко сесии, затова Ви предлагаме информация кога са датите им през 2020 г., както и повече подробности за същността им. Те могат да бъдат положени в над 1000 центъра в цял свят, сред които и 8 в България – в Бургас, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора, Варна или Велико Търново.

ДИПЛОМА DELE

През 2020 година институтът „Сервантес“ планира 7 изпитни сесии за придобиване на диплома за владеене на испански език DELE, която е задължителна за кандидатстващите за испанска националност поради резиденция. Те ще бъдат през февруари, април, май, юли, септември, октомври и ноември. Документът, който удостоверява степента на владеене на испански език, се издава от Министерството на образованието, културата и спорта на Испания, чрез Института “Сервантес”, и е валиден в целия свят.

В зависимост от нивото на владеене на испански език (и възрастта) може да се кандидатства за 8 нива за диплома DELE:

• Основно ниво на владеене А1 (Acceso)

• Основно ниво на владеене А2 (Plataforma) – минималното необходимо за подаване на документи за националност

• DELE A1 para escolares – за ученици между 11 и 17 г.

• DELE A2/B1 para escolares – за ученици между 11 и 17 г.

• Самостоятелно ниво на владеене B1 (Umbral)

• Самостоятелно ниво на владеене B2 (Avanzado)

• Свободно ниво на владеене С1(Dominio Operativo Eficaz)

• Свободно ниво на владеене С2 (Maestría)

С1 и С2 са нивата, които се изискват от Министерството на здравеопазването, за достъп до програмите MIR и FIR.

Ако педагог – чужденец, има ниво С2 и кандидатства за място в испанската образователна система на база хомологирана диплома, той не подлежи на други тестове за преценка на нивото на владеене на испански език.

Изпитите за диплома DELE са разработени според единните европейски критерии за познанията по езици на Съвета на Европа.

Ето датите за явяване на 6 от сесиите през 2020 г., както и сроковете за записване (първата е на 14 февруари за ниво А2, но срокът за записване изтече на 8 януари):

СЕСИЯ АПРИЛ

Дата на провеждане: 17 април (петък)

Нива: A1, A2, B1, B2 и C1

Записване: до 19 февруари

СЕСИЯ МАЙ – има две дати

Дата на провеждане: 15 май (петък)

Нива: A1 и A2/B1 за ученици

Дата на провеждане: 16 май (събота)

Нива: A1, A2, B1, B2, C1 и C2

Записване: до 18 март

СЕСИЯ ЮЛИ

Дата на провеждане: 10 юли (петък)

Нива: A2, B1, B2 и C1

Записване: до 13 май

СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ

Дата на провеждане: 11 септември (петък)

Нива: A2

Записване: до 15 юли

СЕСИЯ ОКТОМВРИ

Дата на провеждане: 2 октомври (петък)

Нива: A2, B1 и B2

Записване: до 5 август

СЕСИЯ НОЕМВРИ – има две дати

Дата на провеждане: 13 ноември (петък)

Нива: A1 и A2/B1 за ученици

Дата на провеждане: 14 ноември (събота)

Нива: A1, A2, B1, B2, C1 и C2

Записване: до 7 октомври

Сроковете за записване са отворени през цялата година, което позволява още през февруари, например, да подадете документи за сесията през ноември. На общите изпити за диплома DELE могат да се явяват лица над 16 г. Както посочихме, има и специални изпити за ученици на възраст между 11 и 17 г. (Exámenes DELE para escolares).

Документите за кандидатстване се подават онлайн (за живеещите в Испания) чрез портала https://examenes.cervantes.es след предварителна регистрация или на място в някой от центровете, които организират провеждането на изпита DELE, като трябва да представите следните документи: формуляр за записване; оригинал и фотокопие на документ за самоличност, който има снимка и следните данни: имена, националност, място и дата на раждане; документ, който доказва платената такса за явяване на изпит. Таксата може да бъде платена в брой, с чек, чрез банков превод, да бъде внесена на ръка в банката или по друг начин, определен от центъра, в който ще се явявате на изпит. В платежната бележка винаги трябва да фигурира следната информация: Inscripción DELE, както и датата на изпита и нивото, за което се явявате.

За цените на изпита трябва да се обърнете към центъра, в който желаете да го проведете, защото те зависят от нивото, на което се явявате, и от центъра, в който сте избрали да бъде изпитът. Само за пример – за ниво А2, положено в един от изпитните центрове в Мадрид, таксата за явяване е 130 евро, а за ниво В1 – 160 евро.

Подробна информация за самите изпити има на испански език в уеб страницата на Института “Сервантес”: https://examenes.cervantes.es. Има и ръководства за всички проведени изпити досега, които дават възможност в детайли да се запознаете със структурата на изпитите и системата за оценяване. В портала са посочени и центровете (в Испания, в България и в други държави), където се провеждат изпитите за DELE и подготовката (която е по желание и е платена) за тях.

Резултатите се обявяват в срок до три месеца след провеждане на изпита и могат да се видят в интернет страницата на Института “Сервантес”.

Освен че е валидна на всички континенти, диплома DELE е призната от институции и фирми с международно значение.

Резултатите може да следите в портала на Института „Сервантес“ https://examenes.cervantes.es.

СЕРТИФИКАТ CCSE

Задължителният за придобиване на испанска националност изпит, който доказва познаването на испанската Конституция, както и на социалната и културна реалност в страната, е CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España). Общо 118 626 кандидати са се явили на него през 2019 г., което със 166% повече в сравнение с 2018 г., когато броят им е бил 71 347.

През 2020 г. изпитът в Испания се провежда всеки последен четвъртък на месеца (без август и декември), като в един ден има по две изпитни сесии – обикновено от 18:00 ч. и от 20:00 ч. (В други държави има сесии и в други дни и часове.) До явяване на изпита се допускат кандидати за испанска националност, които са дееспособни и са на възраст над 18 години. Има изключения за хора, завършили образование в Испания, но това трябва да се консултира с експертите на института “Сервантес”.

Записването за явяване на CCSE е единствено онлайн и е достъпно на сайта https://examenes.cervantes.es след регистрация. Изпитът е платен, като таксата е в размер на 85 евро и се плаща само по интернет – чрез дебитна или кредитна карта, или чрез системата PayPal. В цената е включено правото на явяване на изпит, издаването на сертификат според резултата от изпита, както и достъп до всички материали за подготовка.

Регистрацията и плащането на такса за изпита CCSE дава право на кандидатите да се явят максимум на 2 сесии в различни месеци, само ако не са преминали успешно първата или не са успели да се явят в деня на изпита.

Ето сроковете за записване за сесиите на изпита през 2020 г. (първите са на 30 януари и записването приключи на 10 януари):

За изпитите на 27 февруари – срокът за записване е до 6 февруари.

За изпитите на 26 март – срокът за записване е до 5 март.

За изпитите на 30 април – срокът за записване е до 9 април.

За изпитите на 28 май – срокът за записване е до 7 май.

За изпитите на 25 юни – срокът за записване е до 4 юни.

За изпитите на 30 юли – срокът за записване е до 9 юли.

За изпитите на 24 септември – срокът за записване е до 3 септември.

За изпитите на 29 октомври – срокът за записване е до 8 октомври.

За изпитите на 26 ноември – срокът за записване е до 5 ноември.

Изпитът CCSE се провежда в признати от института „Сервантес“ центрове. Кои са те, може да проверите на сайта https://examenes.cervantes.es. Задължително е в деня на изпита кандидатите да носят разпечатка на запазения час, изпратена по имейла, с който е направена регистрацията, както и валиден паспорт.

Припомняме, че изпитът за познаване на испанската конституция и на социо-културната реалност в страната CCSE се състои от пет теми с общо 25 затворени въпроса (въпроси с три възможни отговора, от които само един е верният, и други въпроси, в които отговорът е „истина“ или „лъжа“).

Съдържанието на изпитните въпроси се разделя на две групи: правителство, закони и гражданска активност (60%) и култура, история и испанско общество (40%).

Изпитът е на съвременен испански език и е с продължителност 45 минути.

Информация за тези съдържания може да намерите в интернет страницата на института „Сервантес“, както и в специално разработеното мобилно приложение: CCSE Nacionalidad Española Instituto Cervantes за Play Store или CCSE Nacionalidad Española за App Store.   

Ако искате да ви изпратим ръководството за подготовка за изпита CCSE за 2020 г., както и други материали във връзка с него, пишете ни на имейл: novaduma@yahoo.es. Новото ръководство за тази година съдържа 25% нови въпроси, в сравнение с 2019г., които ще бъдат включени в изпита още от януари

Всяка година институтът „Сервантес“ организира двата изпита – за диплома за владеене на испански език DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) и за доказване познаването на испанската Конституция, както и на социалната и културна реалност в страната CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España), които са необходими за придобиване на испанска националност поради резиденция. Изпитите са разпределени в няколко сесии, затова Ви предлагаме информация кога са датите им през 2020 г., както и повече подробности за същността им. Те могат да бъдат положени в над 1000 центъра в цял свят, сред които и 8 в България – в Бургас, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора, Варна или Велико Търново.

ДИПЛОМА DELE

През 2020 година институтът „Сервантес“ планира 7 изпитни сесии за придобиване на диплома за владеене на испански език DELE, която е задължителна за кандидатстващите за испанска националност поради резиденция. Те ще бъдат през февруари, април, май, юли, септември, октомври и ноември. Документът, който удостоверява степента на владеене на испански език, се издава от Министерството на образованието, културата и спорта на Испания, чрез Института “Сервантес”, и е валиден в целия свят.

В зависимост от нивото на владеене на испански език (и възрастта) може да се кандидатства за 8 нива за диплома DELE:

• Основно ниво на владеене А1 (Acceso)

• Основно ниво на владеене А2 (Plataforma) – минималното необходимо за подаване на документи за националност

• DELE A1 para escolares – за ученици между 11 и 17 г.

• DELE A2/B1 para escolares – за ученици между 11 и 17 г.

• Самостоятелно ниво на владеене B1 (Umbral)

• Самостоятелно ниво на владеене B2 (Avanzado)

• Свободно ниво на владеене С1(Dominio Operativo Eficaz)

• Свободно ниво на владеене С2 (Maestría)

С1 и С2 са нивата, които се изискват от Министерството на здравеопазването, за достъп до програмите MIR и FIR.

Ако педагог – чужденец, има ниво С2 и кандидатства за място в испанската образователна система на база хомологирана диплома, той не подлежи на други тестове за преценка на нивото на владеене на испански език.

Изпитите за диплома DELE са разработени според единните европейски критерии за познанията по езици на Съвета на Европа.

Ето датите за явяване на 6 от сесиите през 2020 г., както и сроковете за записване (първата е на 14 февруари за ниво А2, но срокът за записване изтече на 8 януари):

СЕСИЯ АПРИЛ

Дата на провеждане: 17 април (петък)

Нива: A1, A2, B1, B2 и C1

Записване: до 19 февруари

СЕСИЯ МАЙ – има две дати

Дата на провеждане: 15 май (петък)

Нива: A1 и A2/B1 за ученици

Дата на провеждане: 16 май (събота)

Нива: A1, A2, B1, B2, C1 и C2

Записване: до 18 март

СЕСИЯ ЮЛИ

Дата на провеждане: 10 юли (петък)

Нива: A2, B1, B2 и C1

Записване: до 13 май

СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ

Дата на провеждане: 11 септември (петък)

Нива: A2

Записване: до 15 юли

СЕСИЯ ОКТОМВРИ

Дата на провеждане: 2 октомври (петък)

Нива: A2, B1 и B2

Записване: до 5 август

СЕСИЯ НОЕМВРИ – има две дати

Дата на провеждане: 13 ноември (петък)

Нива: A1 и A2/B1 за ученици

Дата на провеждане: 14 ноември (събота)

Нива: A1, A2, B1, B2, C1 и C2

Записване: до 7 октомври

Сроковете за записване са отворени през цялата година, което позволява още през февруари, например, да подадете документи за сесията през ноември. На общите изпити за диплома DELE могат да се явяват лица над 16 г. Както посочихме, има и специални изпити за ученици на възраст между 11 и 17 г. (Exámenes DELE para escolares).

Документите за кандидатстване се подават онлайн (за живеещите в Испания) чрез портала https://examenes.cervantes.es след предварителна регистрация или на място в някой от центровете, които организират провеждането на изпита DELE, като трябва да представите следните документи: формуляр за записване; оригинал и фотокопие на документ за самоличност, който има снимка и следните данни: имена, националност, място и дата на раждане; документ, който доказва платената такса за явяване на изпит. Таксата може да бъде платена в брой, с чек, чрез банков превод, да бъде внесена на ръка в банката или по друг начин, определен от центъра, в който ще се явявате на изпит. В платежната бележка винаги трябва да фигурира следната информация: Inscripción DELE, както и датата на изпита и нивото, за което се явявате.

За цените на изпита трябва да се обърнете към центъра, в който желаете да го проведете, защото те зависят от нивото, на което се явявате, и от центъра, в който сте избрали да бъде изпитът. Само за пример – за ниво А2, положено в един от изпитните центрове в Мадрид, таксата за явяване е 130 евро, а за ниво В1 – 160 евро.

Подробна информация за самите изпити има на испански език в уеб страницата на Института “Сервантес”: https://examenes.cervantes.es. Има и ръководства за всички проведени изпити досега, които дават възможност в детайли да се запознаете със структурата на изпитите и системата за оценяване. В портала са посочени и центровете (в Испания, в България и в други държави), където се провеждат изпитите за DELE и подготовката (която е по желание и е платена) за тях.

Резултатите се обявяват в срок до три месеца след провеждане на изпита и могат да се видят в интернет страницата на Института “Сервантес”.

Освен че е валидна на всички континенти, диплома DELE е призната от институции и фирми с международно значение.

Резултатите може да следите в портала на Института „Сервантес“ https://examenes.cervantes.es.

СЕРТИФИКАТ CCSE

Задължителният за придобиване на испанска националност изпит, който доказва познаването на испанската Конституция, както и на социалната и културна реалност в страната, е CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España). Общо 118 626 кандидати са се явили на него през 2019 г., което със 166% повече в сравнение с 2018 г., когато броят им е бил 71 347.

През 2020 г. изпитът в Испания се провежда всеки последен четвъртък на месеца (без август и декември), като в един ден има по две изпитни сесии – обикновено от 18:00 ч. и от 20:00 ч. (В други държави има сесии и в други дни и часове.) До явяване на изпита се допускат кандидати за испанска националност, които са дееспособни и са на възраст над 18 години. Има изключения за хора, завършили образование в Испания, но това трябва да се консултира с експертите на института “Сервантес”.

Записването за явяване на CCSE е единствено онлайн и е достъпно на сайта https://examenes.cervantes.es след регистрация. Изпитът е платен, като таксата е в размер на 85 евро и се плаща само по интернет – чрез дебитна или кредитна карта, или чрез системата PayPal. В цената е включено правото на явяване на изпит, издаването на сертификат според резултата от изпита, както и достъп до всички материали за подготовка.

Регистрацията и плащането на такса за изпита CCSE дава право на кандидатите да се явят максимум на 2 сесии в различни месеци, само ако не са преминали успешно първата или не са успели да се явят в деня на изпита.

Ето сроковете за записване за сесиите на изпита през 2020 г. (първите са на 30 януари и записването приключи на 10 януари):

За изпитите на 27 февруари – срокът за записване е до 6 февруари.

За изпитите на 26 март – срокът за записване е до 5 март.

За изпитите на 30 април – срокът за записване е до 9 април.

За изпитите на 28 май – срокът за записване е до 7 май.

За изпитите на 25 юни – срокът за записване е до 4 юни.

За изпитите на 30 юли – срокът за записване е до 9 юли.

За изпитите на 24 септември – срокът за записване е до 3 септември.

За изпитите на 29 октомври – срокът за записване е до 8 октомври.

За изпитите на 26 ноември – срокът за записване е до 5 ноември.

Изпитът CCSE се провежда в признати от института „Сервантес“ центрове. Кои са те, може да проверите на сайта https://examenes.cervantes.es. Задължително е в деня на изпита кандидатите да носят разпечатка на запазения час, изпратена по имейла, с който е направена регистрацията, както и валиден паспорт.

Припомняме, че изпитът за познаване на испанската конституция и на социо-културната реалност в страната CCSE се състои от пет теми с общо 25 затворени въпроса (въпроси с три възможни отговора, от които само един е верният, и други въпроси, в които отговорът е „истина“ или „лъжа“).

Съдържанието на изпитните въпроси се разделя на две групи: правителство, закони и гражданска активност (60%) и култура, история и испанско общество (40%).

Изпитът е на съвременен испански език и е с продължителност 45 минути.

Информация за тези съдържания може да намерите в интернет страницата на института „Сервантес“, както и в специално разработеното мобилно приложение: CCSE Nacionalidad Española Instituto Cervantes за Play Store или CCSE Nacionalidad Española за App Store.   

Ако искате да ви изпратим ръководството за подготовка за изпита CCSE за 2020 г., както и други материали във връзка с него, пишете ни на имейл: novaduma@yahoo.es. Новото ръководство за тази година съдържа 25% нови въпроси, в сравнение с 2019 г., които ще бъдат включени в изпита още от януари.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: