Нова дума

Изпити за vigilantes de seguridad през 2020 година

zoom Изпити за vigilantes de seguridad през 2020 година

9 януари 2020

Както всяка година, и тази се организират няколко изпитни сесии за придобиване на разрешително за работа като охранител в Испания. Ето подробности кога са датите и какви са изискванията:

На 2 януари 2020 г. в Boletin Oficial de Estado (BOE – испанският еквивалент на Държавен вестник) беше обнародвано решението на Държавния секретариат по сигурността за изпитите за vigilantes de seguridad и escoltas privados, прието през ноември миналата година.

Основни изисквания към кандидатите са следните:

1. Да са на възраст над 18 години.

2. Да са граждани на Испания или на друга държава-членка на ЕС или държава, подписала споразумението за Европейското икономическо пространство, за които се прилага régimen comunitario според Real Decreto 240/2007 от 16 февруари за влизане, свободно движение и живот в Испания на граждани на ЕС. Може да са граждани и на трети страни, които обаче имат подписана специална международна конвенция с Испания в тази област.

3. Да имат завършено най-малко задължителната степен на средно образование (ESO). (Българското средно образование надхвърля това изискване, но дипломата ви трябва да е хомологирана.)

4. Да имат нужните физически и психически качества за притежаване и използване на огнестрелно оръжие и да предлагат услуги като частни охранители.

5. Да са с чисто съдебно минало.

6. Да не са осъждани през последните 5 години за нарушаване обхвата на защитата на правото на чест, лична и семейна неприкосновеност.

7. Да не са санкционирани в последните 2 или 4 години съответно за сериозни или много сериозни нарушения на сигурността.

8. Да не са уволнени от военна служба или от силите за сигурност в Испания или в родината си в последните 2 години.

9. Да притежават диплома или сертификат за преминат курс за охранители в лицензирана частна школа. Средната продължителност на тези курсове е 6 седмици.

Допълнителни условия:

- Освен основните изисквания, споменати по-горе, кандидатите мъже трябва да са високи не по-малко от 1,70 м, а кандидатите жени – не по-малко от 1,65 м.

- Ако в даден момент по време на процедурата се установи, че някой от кандидатите не отговаря на всички изисквания, той ще отпадне от списъка.

Срок за подаване на документите:

През 2020 г. можете да подадете документи за явяване на изпит за една от следните 4 сесии в указания срок:

• 01/2020 – от 3 януари до 17 януари 2020 г.

• 02/2020 – от 2 март до 13 март 2020 г.

• 03/2020 – от 4 май до 18 май 2020 г.

• 04/2020 – от 31 август до 11 септември 2020 г.

Срокът за подаване на документи за първата сесия е до 10 работни дни от деня след публикуването в BOE на решението, т.е. до 17 януари включително, без да се смятат почивните и празничните дни. Датите на самите изпити се насрочват допълнително.

Необходими документи:

При записването за някоя от изброените по-горе сесии, задължително трябва да представите квитанция за платена такса за явяване на изпит (образец 790, код такса 015). Има два начина, по които може да получите формулярите за плащане на такса:

1. Влезте в уеб страницата www.policia.es. От менюто горе изберете Conócenos, след това избирате опцията Seguridad Privada – Procesos Selectivos. В указания срок за конкретна сесия в раздела Inscripción може да попълните електронния формуляр, който после ще ви позволи да си разпечатате молбата и формуляра за плащане на такса в три екземпляра (не са валидни фотокопия) – Ejemplar para la Administración, Ejemplar para el interesado, Ejemplar para la entidad colaboradora.

Таксата се заплаща в банкова институция, като се представят трите формуляра.

2. Може да бъде платена и онлайн, чрез Sede Electrónica на сайта www.policia.es, но за това трябва да разполагате с дигитален сертификат. Ако имате такъв, попълвате всичко онлайн и оторизирате институцията сама да изиска по служебен път свидетелство за съдимост.

Формулярът за платената такса е валиден единствено за изпитната сесия, за която се подават документите.

Освен молбата и документа за платена такса, при кандидатстване трябва да подадете и следните документи:

- Заверено фотокопие на карта за пребиваване или паспорт (в нашия случая – заверени копия на сертификата на гражданин на ЕС и на паспорт/българска лична карта).

- Оригинално испанско свидетелство за съдимост (certificado de antecedentes penales), издадено от Registro Central de Penados para los españoles y extranjeros residentes en España. Това изискване отпада, ако в молбата сте отбелязали, че давате разрешение сертификатът да бъде получен по служебен ред.

- Документ за завършено задължително средно образование или по-висока образователна степен. (Както уточнихме по-горе, българската диплома минимум за средно образование трябва да е хомологирана.)

- Оригинално удостоверение за психофизическото състояние на кандидата, в което да е указано, че може да предлага услуги в сферата на сигурността.

- Сертификат или диплома за преминат курс за обучение за vigilante de seguridad, издаден от Centro de formación de seguridad privada. Курсът трябва да е поне от 180 часа в рамките на 6 седмици.

- Декларация, че се задължавате да изпълните по-горните изисквания.

За кандидатстващите за escolta privado има допълнителни документи, които може да проверите в сайта на полицията www.policia.es.

Всички документи, издадени в друга държава, трябва да бъдат преведени от заклет преводач и легализирани. Тези, които са фотокопия на оригиналите, трябва да са заверени (compulsados) – всички страници или и двете страни, ако са документи за самоличност.

Процедура:

След приключването на срока за записване за всяка от сесиите, се одобрява списък на кандидатите и се насрочват изпитите. Информация за това, както и за начина за провеждане на изпитите и за резултатите може да намерите в интернет на страниците: www.policia.es, www.interior.gob.es или www.administración.gob.es, лично в Oficina de Información y Atención al Ciudadano del Ministerio del Interior, c/ Amador de los Ríos, núm. 8, Madrid, тел. 902 15 00 02 или да направите справка по телефона в Servicio de Atención al Público de la División de Formación y Perfeccionamiento, чрез обаждания на тел. 91 322 76 00 и 91 322 76 12.

Предвижда се изпитите да се проведат на Балеарските острови, в Кордоба, Гранада, Мадрид, Санта Крус де Тенерифе, Сантяго де Компостела, Тарагона, Валенсия и Сарагоса.

В молбата трябва да посочите в кой от тези градове искате да се явите. Имайте предвид, че в зависимост от броя на кандидатите може да бъдат добавени други градове или някои от посочените по-горе да отпаднат.

Изпитите за vigilante de seguridad са два.

Първият е практически – за физическа подготовка. Той включва различни физически упражнения, в зависимост от възрастта и пола. Има определен норматив, който да бъде покрит (виж таблицата по-долу). Оценките са „зачита се” и „не се зачита”. Ако ви бъде поставена втората, отпадате от по-нататъшно участие.

Таблица на упражненията и нормативите, които трябва да покриете

 Възраст

Пол

Набирания

на лост

Медицинска топка

(3 кг)

Скок височина от място

Бягане

(400 метра)

 

от 18 до 25 години

Мъже

4

 

44 см

1,12 мин.

Жени

 

4,75 m

36 см

1,33 мин.

 

от 26 до 32 години

Мъже

3

 

42 см

1,14 мин.

Жени

 

4,25 m

34 см

1,40 мин.

 

от 33 до 39 години

Мъже

2

 

40 см

1,20 мин.

Жени

 

4,00 m

32 см

1,49 мин.

 

от 40 до 50 години

Мъже

 

7,00 m

36 см

1,30 мин.

Жени

 

3,75 m

28 см

1,56 мин.

 

над 51 години

Мъже

 

6,50 m

34 см

1,45 мин.

Жени

 

3,50 m

25 см

2,06 мин.

За да бъдат допуснати до изпита, кандидатите трябва да се явят в спортен екип и да носят документ за самоличност и медицинско свидетелство, в което изрично да е указано, че кандидатът отговаря на физическите изисквания за явяване на физическия изпит за охранители. Документът трябва да е с дата, не по-ранна от 30 дни преди началото на подаване на документи за изпитната сесия. Ако не носи медицинско, лицето няма да бъде допуснато до изпита. Изпитът е публичен, но изрично е забранено записването му с видеокамера или телефон, тъй като това може да застраши сигурността, правото на лично пространство и имиджа на участниците, членовете на комисията или сътрудници в провеждането на изпита.

Вторият изпит е теоретично-практически и се състои в попълването на тест.

За vigilante de seguridad тестът е от 100 въпроса. Те са свързани с испанската конституция, наказателно и административно право, трудово право, както и специфични теми, свързани с теорията и практиката на професията. Времето е 50 минути. Тестът се оценяват с точки от 0 до 10, като са необходими минимум 5 за успешен резултат. За грешен отговор се отнемат точки. Резултатите се публикуват в ВОЕ. На изпита трябва да се явите с документ за самоличност, молив и гума.

Този теоретичен изпит изисква добро владеене на испански език, съдържа много юридически и технически термини.

(За улеснение на българските граждани, които желаят да се явят на изпита за охранители, Агенцията за преводи "BÚLGARO TRADUCCIONES" е превела на български език сборник с тестове за подготовка за изпита пред националната полиция. За по-подробна информация и поръчки, можете да се обадите на телефони: 607 275 669 и 911 429 136.)

Резултати:

След като успешно издържите и двата изпита, трябва да изчакате резултатите да бъдат публикувани в ВОЕ, за да поискате издаване на документ за професионална квалификация и значка. Разполагате с три месеца за това.

Можете да проверите резултатите от изпитите в интернет, на страница: www.policia.es.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: