Нова дума

Кой и как може да иска социален бонус за електроенергия

zoom Кой и как може да иска социален бонус за електроенергия

5 декември 2019

В Испания 5,1 милиона души – 11% от домакинствата, –  не могат да поддържат дома си при подходяща температура през зимата, според Проучването за бедността, уязвимостта и енергийното неравенство. Проблемът засяга преди всичко жители Кастилия-Ла Манча, Андалусия, Екстремадура и Мурсия. За да помогне на семействата да се справят със сметката за ток, правителството предлага социален бонус (bono social), чиято цел е да защити уязвимите домакинства.

Както е посочено на уебсайта на правителството, социалният бонус е „намаление“ на сметката за ток. Той може да се иска в три случая:

• Ако потребителят е уязвим: например, многодетно семейство; или ако доходът на домакинството е от пенсионери и не се получава друг доход над 500 евро годишно. В тези случаи намалението на сметката за ток е с 25%.

• Ако потребителят е тежко уязвим: например доходът на домакинството е равен или по-малък от 50% от необходимия за уязвимия потребител; ако при многодетно семейство доходът е равен или по-малък от 15 059 евро годишно.

• Ако потребителят е изложен на риск от социално изключване: в допълнение към изискванията за тежко уязвим потребител, той трябва да бъде обслужвани от социалните служби на публичната администрация и поема поне 50% от сметката за ток. В случай че не успява да плаща дори тази сума, снабдяването с електроенергия не може да бъде прекъснато.

Има и специални случаи: инвалидност равна или по-голяма от 33%; жертви на домашно насилие и на тероризъм, семейства с един родител.

За да се възползва от тази помощ, от съществено значение е договорената тарифа за електроенергия на Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC (Доброволна цена за малкия потребител) – т.е., цената на тока се определя и регулира от правителството, която обикновено се променя почасово и ден за ден, в зависимост от търсенето и предлагането, – и използваната електроенергия в жилището да бъде равна или по-малка от

10 kW.

Тъй като социалният бонус е помощ, която е част от регулирания пазар на електроенергия, само оторизирани снабдители имат правото да го прилагат. Те са: Endesa, Iberdrola, GAS & POWER, EDP, RÉGSITI, CHC, Teramelcor, Alumbrado Ceuta.

 

Пълният текст е публикуван в брой 639 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: