Нова дума

Кои са датите на изпитите за придобиване на испанска националност през 2019 г.

zoom Кои са датите на изпитите за придобиване на испанска националност през 2019 г.

24 януари 2019

Всяка година институтът „Сервантес“ организира двата изпита – за диплома за владеене на испански език DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) и за доказване познаването на испанската Конституция, както и на социалната и културна реалност в страната CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España), които са необходими за придобиване на испанска националност поради резиденция. Изпитите са разпределени в няколко сесии, затова Ви предлагаме информация кога са датите им през 2019 г., както и повече подробности за същността им. Те могат да бъдат положени в над 1000 центъра в цял свят, сред които и 8 в България – в Бургас, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора, Варна или Велико Търново.

ДИПЛОМА DELE

През 2019 година институтът „Сервантес“ планира 7 изпитни сесии за придобиване на диплома за владеене на испански език DELE, която е задължителна за кандидатстващите за испанска националност поради резиденция. Те ще бъдат през февруари, април, май, юли, септември, октомври и ноември. Документът, който удостоверява степента на владеене на испански език, се издава от Министерството на образованието, културата и спорта на Испания, чрез Института “Сервантес”, и е валиден в целия свят.

В зависимост от нивото на владеене на испански език може да се кандидатства за 6 нива за диплома DELE:

• Основно ниво на владеене А1 (Acceso)

• Основно ниво на владеене А2 (Plataforma) – минималното необходимо за подаване на документи за националност

• Самостоятелно ниво на владеене B1 (Umbral)

• Самостоятелно ниво на владеене B2 (Avanzado)

• Свободно ниво на владеене С1(Dominio Operativo Eficaz)

• Свободно ниво на владеене С2 (Maestría)

С1 и С2 са нивата, които се изискват от Министерството на здравеопазването, за достъп до програмите MIR и FIR.

Ако педагог – чужденец, има ниво С2 и кандидатства за място в испанската образователна система на база хомологирана диплома, той не подлежи на други тестове за преценка на нивото на владеене на испански език.

СЕРТИФИКАТ CCSE

Изпитът, който доказва познаването на испанската Конституция, както и на социалната и културна реалност в страната, наречен CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España), и през 2019 г. се провежда всеки последен четвъртък на месеца (без август и декември), като в Испания в един ден има по две изпитни сесии – обикновено от 18:00 ч. и от 20:00 ч. (В други държави има сесии и в други часове.) Той е задължителен за всички кандидати за испанска националност, които са правоспособни и са на възраст над 18 години. Има изключения за хора, завършили образование в Испания, но това трябва да се консултира с експертите на института “Сервантес”.

Записването за явяване на изпита е онлайн и е достъпно на сайта https://examenes.cervantes.es след регистрация. Изпитът е платен, като таксата е в размер на 85 евро и се плаща единствено по интернет – чрез дебитна или кредитна карта, или чрез системата PayPal. В цената е включено правото на явяване на изпит, издаването на сертификат според резултата от изпита, както и достъп до всички материали за подготовка.

Регистрацията и плащането на такса за изпита CCSE дава право на кандидатите да се явят максимум на 2 сесии в различни месеци, само ако не са преминали успешно първата или не са успели да се явят в деня на изпита.

 

Пълният текст е публикуван в брой 619 на "Нова дума".

 

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: