Нова дума

Грешки, които трябва да се избягват при създаването на фирма

zoom Грешки, които трябва да се избягват при създаването на фирма

10 януари 2019

Според данни на Националния статистически институт в Испания едва 40% от фирмите успяват да надхвърлят 5 години живот. Степента на оцеляване на испанските компании е една от най-ниските в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). През 2017 г. 28 754 компании са закрити – не на последно място поради грешки в самото им създаване.

Допускането на грешки при създаването на компания е по-често, отколкото се смята. Всъщност дори и големи предприемачи имат зад гърба си натрупани неуспехи и биха дали всичко, за да са знаели, когато са започнали, това, което знаят сега. Много от грешките се повтарят и това дава възможност да се изготви краткия им списък, за да се избегнат.

Не се налучква формата на дружеството.

От предприемач като autónomo c плоска тарифа от 60 евро до създаването на дружество с ограничена отговорност (Sociedad Limitada, SL), има няколко правни формули за започване на бизнес проект, но не всички имат еднакви легални и счетоводни последици. Със SL личната собственост на предприемача ще бъде по-защитена, но ще има нужда и от съветник, който ще се грижи за сметките, както сочи специализираната адвокатска кантора Ceca Magán Abogados.

Не се регистрира в IAE.

Самото име на Данъка върху икономическите дейности (Impuesto de Actividades Económicas, IAE) може да доведе до грешка. Много хора бъркат понятията – могат да бъдат освободени от плащането на IAE, но въпреки това трябва да се регистрират в IAE. За да се практикува като autónomo или да се извършва някаква икономическа дейност, е необходимо регистриране и посочване на дейността. След това физическите лица са освободени от плащането; това се отнася за всички autónomos, както и за юридически дружества, чийто оборот не надхвърля един милион евро.

Лош избор на съдружници.

Това е често повтаряща се грешка, но трудна за преодоляване. В началото всичко е „цветя и рози“ – прави се бизнес план, разпределят се задачите. Но нещата могат да вземат друг обрат още при стартирането на бизнеса или когато възникнат първите трудности. Най-добрият начин да избегнат проблемите е да се направи нотариално заверен документ, в който да се опишат процентите от целия капитал на всеки съдружник; както и друг, вътрешен работен документ, в който се посочват функциите на всеки съдружник, заплащанията и хонорарите, както и това, което ще върши.

Без солиден бизнес план.

Бизнес планът е пътната карта на компанията, която отбелязва всеки етап, както и целите. Лесно е да се правят грешки при проектирането на първия бизнес план. Сред най-честите грешки е третирането на този план като необходимост за получаване на финансиране, а не като инструмент за бъдещето на компанията.

 

Пълният текст е публикуван в брой 618 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: