Нова дума

Какво предвижда споразумението за заплатите; кого засяга

zoom Какво предвижда споразумението за заплатите; кого засяга

5 юли 2018

С посредничеството на правителството социалните агенти – големите профсъюзни централи и представителните организации на работодателите, – се договориха и подписаха четвъртото Държавно споразумение за колективното договаряне (IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva, AENC). Споразумението се отнася до всички трудещи се в страната – както в компаниите с голям брой работници и служители, така и в средните и малки предприятия.

Договорът между синдикатите и работодателите за заплатите предполага да се увеличи най-малко на 1000 евро минималната месечна заплата за пълен работен ден. Мярката засяга предимно работещите в търговията и ресторантьорството. В тези сектори малко над 2 милиона души получават месечно възнаграждение под тази сума. Ще се увеличат заплатите и на общите работници в текстилната промишленост, чиято заплата е около 11 600 евро годишно.

Новост в споразумението е минималната годишна заплата да бъде 14 000 евро в договорите за 2020 година. Не се определя средно годишно увеличение, за да се достигне до тази сума, както искаха профсъюзите, а само се фиксира крайната цел. Истината е, че хората с най-ниските заплати пострадаха най-много през годините на кризата. Те и младите, които започват трудовия си живот, бяха и най-засегнатите от нередовната работа, временното наемане и непълния работен ден.

Ако се спази договореното между CC OO и UGT, от една страна, и CEOE и Cepyme, от друга, най-много ще спечелят работещите в търговията, тъй като 21,7% от трудещите се в този отрасъл получават за пълен работен ден заплати под 1000 евро, според данните, извлечени от Допитването до активното население.

Следват секторите селско стопанство и ресторантьорство. В селското стопанство 11,9% от работниците получават месечно възнаграждение от 1000 евро или по-малко; а 11,7% от трудещите се в ресторантьорството са в същото положение. Малко познат факт е, че 8,5% от работещите в преработвателната промишленост получават под 1000 евро месечна заплата.

 

Пълният текст е публикуван в брой 607 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: